03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Gaza – en coronakatastrofe truer

Udtalelse

Gaza – en coronakatastrofe truer

Det haster med at lægge pres på Israel og få sendt gigantiske medicinske leverancer til det belejrede Gaza, skriver Boykot Israel Kampagnen.

Mens de fleste lande under coronakrisen forsøger at redde egne befolkninger, er situation særligt truende i mange fattige såkaldt tredjeverdenslande. Det er på tide at vise solidaritet internationalt og ikke kun fokusere snævert på national sundhed.

Trods coronakrisen fortsætter Israel sin chikane imod det palæstinensiske folk.

Sidste weekend blev de første tilfælde af COVID-19 fundet i det belejrede Gaza, mens der på den besatte Vestbred var over 60 tilfælde. Trods coronakrisen fortsætter Israel sin chikane imod det palæstinensiske folk.

Ifølge den israelske menneskeretsorganisation B’Tselem fjernede israelsk militær den 26. marts udstyr til telte og nødhospitaler beregnet til coronaindsatsen i den nordlige del af Vestbredden. Ligesom israelsk militær har foretaget flere bombninger i Gaza den sidste uge.

Det er alene besættelsesmagten Israels ansvar, at Gaza er så dårligt forberedt til at takle coronapandemien. Efter 13 års belejring og adskillige israelske massakrer med bombninger af hospitaler, skoler og infrastruktur er Gazas sundhedssystem helt i bund.

Her er kun 2.800 hospitalssenge og 60 respiratorer til godt 2 millioner mennesker. Ud over katastrofal mangel på medicinsk udstyr er der mangel på rent vand, el og kølefaciliteter.

I Israel er mindst 3000 personer smittede, heraf nogle fangevogtere som er i kontakt med palæstinensiske fanger. Der er mange børn i israelske fængsler. Løslad alle børnefanger øjeblikkeligt – og løslad alle palæstinensiske fanger i besættelsesfængslerne.

Hvis ikke palæstinenserne i Gaza skal udsættes for en sand coronakatastrofe, haster det med at lægge pres på staten Israel og få sendt gigantiske medicinske leverancer til det belejrede Gaza.

Stop belejringen af Gaza – NU!

Løslad alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler!

Boykot Israel – frit Palæstina.

www.boykotisrael.dk

facebook.com/boykotisrael.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. mar. 2020 - 18:09   30. mar. 2020 - 18:41

Udtalelse

fra Boykot Israel Kampagnen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).