16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -6 °C

Frie Grønne vil have flere cyklister og mindre luftforurening

Læserbrev

Frie Grønne vil have flere cyklister og mindre luftforurening

Frie Grønne har fået opbakning i Borgerepræsentationen til et forslag, som skal være med til at fremme cyklisme, fortæller gruppeformand Niko Grünfeld.

FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Det siges, København er verdens bedste cykelby, men i hverdagen fylder, larmer og forurener bilerne. Det er helt skævt og manglende politisk mod til at træffe de nødvendige beslutninger.

Vi har over 385 kilometer cykelsti i København, og dem skal vi udvide og blive endnu bedre til at bruge.

Tager en kommunalt ansat i København for eksempel cyklen for at køre ud til et møde, får vedkommende 0,54 kroner per kilometer i kørselsgodtgørelse. Vælger han eller hun i stedet bilen, er taksten oppe på 3,52 kroner per kilometer. Frie Grønne vil derfor ændre taksterne og højne det økonomiske incitament til at anvende cyklen blandt ansatte i Københavns Kommune.

Luftforureningen i København er et alvorligt problem for folkesundheden og miljøet. Hvert år er luftforurening årsag til cirka 460 for tidlige dødsfald – alene i København – og cirka 440.000 årlige sygedage for københavnerne. Luftforureningen kommer især fra biltrafikken. Det er helt skævt, og derfor fremsatte Frie Grønne et medlemsforslag på et møde i Borgerrepræsentationen den 19. november, der skulle være med til at fremme cyklisme ved erhvervskørsel i arbejdstiden for ansatte i Københavns Kommune.

Forslaget fra Frie Grønne blev godkendt, og kommunen kan nu gå i gang med arbejdet om at se på, hvordan kørselsgodtgørelsen ved erhvervskørsel (bil- og cykelkørsel) for kommunens cirka 45.000 ansatte kan ændres, så det gøres langt mere attraktivt at benytte cyklen og mindre attraktivt at benytte bilen.

Vi har over 385 kilometer cykelsti i København, og dem skal vi udvide og blive endnu bedre til at bruge. Lige nu cykler omkring 44 procent af københavnerne til og fra arbejde og uddannelse. Det tal skal blive endnu højere – også ved erhvervskørsel.

Frie Grønne vil hæve taksten markant for cykelkørsel og samtidig sænke taksten for bilkørsel eller som minimum sidestille de to kørselstakster, så det bliver mere attraktivt for medarbejdere i Københavns Kommune at benytte cyklen fremfor bilen, når de skal transportere sig i arbejdstiden. Det er almindelig sund og grøn fornuft.

Flere cyklister – og dermed færre bilister – vil ikke blot være med til at fremme folkesundheden ved mindre luftforurening. Vi ved udmærket godt allesammen, at det er sundt at cykle. Faktisk sparer man samfundet otte kroner, hver gang man cykler én kilometer. Besparelsen skyldes, at sundhedseffekterne ved at cykle er så store i stedet for at tage bilen, bussen eller toget. Ved at røre sig sænker man risikoen for at få en lang række sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjertesygdomme og flere former for kræft.

I Frie Grønne er vi glade for, at vi fik opbakning af samtlige partier til medlemsforslaget, og at arbejdet om at fremme cyklisme nu kan gå i gang. København er først og fremmest en cykelby.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. nov. 2020 - 13:08   23. nov. 2020 - 13:30

Læserbrev

af Niko Grünfeld, gruppeformand for Frie Grønne, Danmark nye venstrefløjsparti, Københavns Borgerrepræsentation
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).