16 Jan 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -6 °C

FredsVagten nu i 7000 dage

Læserbrev

FredsVagten nu i 7000 dage

FredsVagten har nu stået ved Christiansborg i 7000 dage, oplyser fredsvagt Kristian Svendsen.

FOTO: Arbejderen
1 af 1

FredsVagten ved Christiansborg, den 12. december 2020

FredsVagten ved Christiansborg har torsdag den 17. december 2020 stået på/ved Christiansborg Slotsplads hver evig eneste dag i 7000 dage; siden USA i efteråret 2001 erklærede ”krigen mod terror”.

Krig er terror – fred er mulig.

En krig som Danmark straks og ivrigt tilsluttede sig. Og hvor første fredsvagt samtidig satte sig ned på Slotspladsen den 19. oktober 2001 og sagde: Vi går ikke hjem, førend Danmark holder op med at føre angrebskrige i fremmede lande!

Men det gør Danmark så fortsat, og FredsVagten ved Christiansborg står der endnu.

Danmark kan USA og NATO desværre altid regne med. Først Afghanistan 2001. Så den ”ulovlige” krig mod Irak 2003. I 2011 flybombede Danmark og NATO Libyen, så der den dag i dag fortsat råder kaos og uorden og nød.

På trods af alle disse fejlslagne engagementer sendte Danmark siden bombefly med mere til Syrien og Irak. Og end ikke et ønske om en verden uden atomvåben kan Danmark tilslutte sig, selv om FN nu til januar beslutter, at a-våben skal forbydes.

Hertil skal lægges, at Danmark har en mildest talt ubehagelig flygtninge- og indvandrerpolitik med lukkede grænser, hjemsendelser, asylfængsler og ghettoer med mere.

Nå! Hvordan synes I selv det går med jeres stædige, daglige manifestation? 

Vi står der som en reklame for fred: Fred er mulig/Give Peace a Chance.

Vi står der for dagligt at minde folk og Folketing om, at der skal føres en aktiv fredspolitik, som bygger på samtale og forståelse af hinanden. Det er vejen frem mod fredelige løsninger og samvær.

Hvis våben og militært isenkram var et fredsbevarende tiltag, så ville verden for længst være blevet et fredeligere og tryggere sted at leve.

Men NATO og EU og mange andre bruger – til glæde for dødens købmænd – svimlende summer på militær og krigsudstyr, hvilket er medvirkende til, at vi i dag har en flygtningestrøm på 37 millioner fordrevne mennesker; i top-3 ligger Irak – 9,2 millioner, Syrien – 7,1 millioner og Afghanistan – 5,3 millioner. Alle lande som Danmark har været dybt involveret i. 

FredsVagten siger:

Brug pengene til velfærd og fredsbevarende tiltag!

Uddan i konfliktløsning og mellemmenneskelig forståelse!

Mød Rusland, Kina og Iran med dialog og forståelse i stedet for umenneskelige sanktioner og militær konfrontation tæt på deres grænser!

Følg NATO-traktatens artikel 1, som er skrevet helt i FredsVagtens ånd:

”Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.”

Krig er terror – fred er mulig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. dec. 2020 - 12:44   14. dec. 2020 - 13:44

Læserbrev

af Kristian Svendsen, fredsvagt, på vegne af FredsVagten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).