05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Forny de almene boliger

Læserbrev

Forny de almene boliger

Snart skal der forhandles på Christiansborg om, hvor mange almene boliger der skal renoveres, skriver boligordfører Søren Egge Rasmussen (Ø), som peger på, at der er penge til både renovering og nybyggeri af almene boliger.

FOTO: Bille
1 af 1

Meget snart skal der forhandles på Christiansborg om, hvor mange almene boliger der skal renoveres. Første opgave bliver at sikre, at ventelisten til at opnå støtte fra Landsbyggefonden bliver afskaffet.

Nu mangler vi bare en politisk beslutning, som kan sikre, at 60.000 boliger hurtigt bliver renoveret, så lejerne kan få en bedre bolig.

Ventelisten er på 17 milliarder kroner for projekter, som er besluttet af beboerne, hvorefter Landsbyggefonden har godkendt renoveringerne.

Nu mangler vi bare en politisk beslutning, som kan sikre, at 60.000 boliger hurtigt bliver renoveret, så lejerne kan få en bedre bolig. Og det er muligt, for Landsbyggefonden er lejernes fælles opsparing til renoveringer.

Det er et dilemma, i hvilket omfang vi politisk skal blande os i, om midler fra Landsbyggefonden skal øremærkes. Men vi står overfor at skulle reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Enhver renoveringen af almene boliger bør sikre et markant lavere energiforbrug.

Rigtig mange boligforeninger drømmer om at få solceller på taget. Enhedslisten vil sikre, at alle renoveringer af tage medfører, at der bliver opsat solceller til gavn for beboerne og klimaet.

Mange steder bliver der lavet en god boligsocial indsats, som skaber bedre liv for beboerne, forebygger problemer og hjælper mange unge. Men dilemmaer er, hvorfor er det lejerne, der skal betale for en social indsats, som er nødvendig, efter at kommunen har anvist beboere med problemer til boligområdet.

Burde det ikke være kommunen, der skulle betale? Jo, men samtidig er der rigtig mange gode eksempler på, at der kan være fordele i, at ansatte i boligområderne ikke er kommunens forlængede arm. En højere betaling fra stat og kommune til den boligsociale indsats vil være en rimelig løsning.

BL – Danmarks Almene Boliger er lige kommet med forslag om, at der politisk skal sikres flere små, billige almene boliger. Enhedslisten støtter, at det kan ske ved at starte byggeriet fra Nybyggerifonden, som allerede er oprettet, og hvor der står 490 millioner, som bare venter på at blive brugt. Landsbyggefonden skal fortsat støtte renoveringer, mens at Nybyggerifonden skal sikre byggeri af flere nye billige boliger.

Alt for længe har der være fokus på salg og nedrivninger af almene boliger samt politiske beslutninger, som forringer menneskers livsvilkår i områderne med mange almene boliger. Nu skal det være slut.

Enhedslisten er klar til forhandlingerne om en visionær boligpolitisk aftale for de almene boliger, som sikrer energirenoveringer, bedre boliger, nye billige boliger og en endnu bedre hverdag i de almen boligområder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. feb. 2020 - 13:57   20. feb. 2020 - 14:34

Læserbrev

af Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).