28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Folkebevægelsen er fremtiden – hvis vi vil

Læserbrev

Folkebevægelsen er fremtiden – hvis vi vil

Folkebevægelsen mod EU's slogan skal være: “For folkestyre, miljø og solidaritet”, foreslår Susanna Dyre-Greensite og Jean Thierry, der begge glæder sig til et rekordstort landsmøde i weekenden.

Arkivfoto.
FOTO: www.folkebevaegelsen.dk
1 af 1

Folkebevægelsen mod EU har altid været en bred bevægelse, og venstrefløjen i bred forstand har altid spillet en stor rolle. Folkebevægelsen er født som en af 1970'ernes progressive bevægelser.

Det er EU, der ikke overholder Parisaftalen og sådan set ikke er en god løsning på nogen af verdens problemer.

I dag er det ikke en svaghed, men en styrke. Tiden i dag med klimaforandringer og klimabevægelser kalder ikke på en bevægelse, der ikke mener noget og ikke har løsninger, men tværtimod på løsninger og alternativer til EU.

Det er EU, der ikke overholder Parisaftalen og sådan set ikke er en god løsning på nogen af verdens problemer, men kun på at sikre mere og mere magt til få politikere og store firmaer, der blæser på miljø og mennesker. Trods at EU skriver “solidaritet” mange gange, når euro-Unionen skal beskrive sig selv.

Der er ingen fremtid i hverken sprøjtegift eller racisme. Derfor er det så godt, at Folkebevægelsen i årevis har haft en grøn miljøprofil og altid har arbejdet på et ikke-racistisk grundlag.

Det er det, der i dag skaber en bred bevægelse, hvor alle kan være med, og hvor flere og flere har lyst til at være med. Hvor de stærke lokale fagforeninger stadig er på holdet, og hvor Ungdom mod EU er aktive og vokser igen. Vi glæder til et rekordstort landsmøde i weekenden.

Her foreslår vi, at Folkebevægelsen slogan skal være: ”For folkestyre, miljø og solidaritet”.

Vores største udfordring med bredden er ikke, at vi ikke appellerer til højrefløjen. Den er derimod, at vi ikke appellerer nok til tvivlere og skeptikere. Det kan vi i højere grad gøre, hvis vi forklarer, hvorfor vi er imod EU. Det kan vi gøre, hvis vi fortæller om vores principper om folkestyre, miljø og solidaritet. Vi risikerer at blive meget små, hvis vi i vores stræben efter at blive bredere kun formår at appellere til dem, der i forvejen er overbevist om, at vi skal ud af EU.

Der er til gengæld masser af fremtid i Folkebevægelsens idegrundlag og vores alternativer, især når vi kan sige det kort, tydeligt og højt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. okt. 2019 - 14:53   22. okt. 2019 - 15:12

Læserbrev

af Susanna Dyre-Greensite og Jean Thierry, medlemmer af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).