28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

For flere, billige almennyttige boliger – tag ghettopakken af bordet

Udtalelse

For flere, billige almennyttige boliger – tag ghettopakken af bordet

21. oktober afholdt 3F København generalforsamling i Østerbrohuset. Her blev den såkaldte ghettopakke debatteret og denne udtalelse vedtaget.

Demonstration i Mjølnerparken i København.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Konsekvenserne af 'ghettopakken' er for alvor ved at vise sig. 12.-15.000 mennesker tvinges til at flytte i nær fremtid for at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 procent inden år 2030 i de 15 "hårde ghettoområder". Blandt disse er Mjølnerparken og Tingbjerg.

Vi opfordrer indtrængende såvel regeringen, dens støttepartier og alle partier, der står bag ghettopakken, til at genoverveje den og sætte stopklodserne i.

Samtidig er boligselskaber i 74 andre områder på ghettolisten eller i “udsatte boligområder” begyndt at varsle nedrivning eller salg af lejligheder for at undgå at komme på “den hårde ghettoliste”. 

Kriterierne for at være på ghettolisten er såvel etnisk som socialt diskriminerende. Der er hårde krav til mindsteindkomst, arbejdstid, uddannelsesniveau, straffeattest med mere.

I København er kravet til mindsteindkomsten på 19.100, mens den i provinsen er på lidt over 16.000. Bemærk at satsen for understøttelse er 18.866. Det giver ingen mening.

Pakken er et anslag mod den almene boligsektor. Som 3F’ere står vi selv for skud: Mange ufaglærte, arbejdsløse, deltidsansatte, sygemeldte og pensionister rammes sammen med mennesker på overførselsindkomst. Unge og ældre.

Lærere, pædagoger og socialarbejdere har – sammen med behjertede lokale frivillige – gjort en stor bolig-social indsats for små midler i de stigmatiserede områder. Kriminaliteten er faldende, og antallet af arbejdende og andelen af beboere med videregående og erhvervsfaglig uddannelse er langsomt, men støt på vej op. Hvorfor ignorerer man disse resultater?

Man løser ikke de reelle problemer med arbejdsløshed, lav og utilstrækkelig indkomst, lavt uddannelsesniveau – og også integrations- og sprogproblemer – ved at fjerne og udflytte beboerne.

Mange boligselskaber, lejerorganisationer og andre betegner berettiget ’ghettopakken’ som symbolpolitik, som ikke vil løse – men forstærke – den sociale ulighed og udstødelsesproces.

Desværre har de almennyttige boligselskaber i København nu lavet en aftale med Københavns Kommune om aktivt at følge ghettopakkens urimelige kriterier. Det betyder, at ventelisterne annulleres med henvisning til ghettopakken. Det er et groft overgreb mod de mennesker, som i årevis har stået på venteliste til en lejlighed. 

Regeringen og overborgmester Frank Jensen ønsker flere og billige almennyttige boliger. Hvorfor spænde ben for dette ved at nedrive eller privatisere og fordyre tusinder af sådanne boliger?

Vi opfordrer indtrængende såvel regeringen, dens støttepartier og alle partier, der står bag ghettopakken, til at genoverveje den og sætte stopklodserne i. Samme opfordring skal lyde til alle byrødder i København og landet over.

Vi opfordrer alle arbejdende, arbejdsløse, socialt udsatte, unge og ældre – i og udenfor 3F – til aktivt at støtte de tusinder af ramte beboere og protestere i ord og handling!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. okt. 2019 - 12:27   22. okt. 2019 - 14:46

Udtalelse

fra 3F Københavns generalforsamling
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).