02 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Fjern ikke socialrådgivere i dagtilbud

Åbent brev

Fjern ikke socialrådgivere i dagtilbud

Åbent brev fra LFS og en række socialrådgivere til politikerne i Borgerrepræsentationen, skrevet den 9. oktober 2019, om Budget 2020.

Arkivfoto.
FOTO: Jette Jacobsen
1 af 1

Kære politikere i Borgerrepræsentationen.

På trods af de mange gode tiltag i budgetforhandlingerne, er vi bekymrede for beslutningen om at skære socialrådgivere i dagtilbud væk. Beslutningen er i strid med alle de politiske intentioner om at styrke den tidlige indsats, herunder Københavns Kommunes eget fokus på barnets første 1000 dage. Som børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen selv påpegede, da kommunen tilsluttede sig Småbørnsløftet:

Som landets største kommune bør København gå forrest og udbrede frem for at nedlægge ordningen.

“Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi har børn, der er bagud på point, allerede inden de begynder i skole. Vi ved, at det er for sent, hvis vi først sætter ind med indsatser der, så vi skal i gang langt tidligere. Vi har allerede en masse viden om, hvordan vi løfter de børn, der har brug for ekstra støtte, men det er ikke altid, at vi lykkes med det.”

Resultaterne af ordningen med socialrådgivere i dagtilbud taler for sig selv: Antallet af børn, som Socialforvaltningen fik øje på, var dobbelt så højt i institutioner med en socialrådgiver tilknyttet som i dem uden socialrådgiver, ligesom børnene i gennemsnit var 7,5 måneder yngre ved den første foranstaltning i institutionen. Socialstyrelsens evalueringer af ordningen på landsplan peger i samme retning og viser også, at samarbejdet mellem pædagoger og socialrådgivere styrkes – et samarbejde der er helt afgørende for den tidlige, forebyggende indsats for de helt små børn.

Mange kommuner i landet har fået øjnene op for ordningen, og som landets største kommune bør København gå forrest og udbrede frem for at nedlægge ordningen – præcis som vi gik forrest, da vi som landets første kommune etablerede den. Hvis ordningen bortfalder, er vi meget bekymrede for, at færre institutioner underretter, og at familierne ikke får hjælp tidligt, mens børnene er små.

Det vil få store samfundsmæssige, økonomiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser på sigt. Når nu al forskning på området viser, at en tidlig indsats er helt afgørende for at forebygge større sociale og helbredsmæssige problemer samt sikre alle børn de bedste livsmuligheder, er det helt uforståeligt, hvis Københavns Kommune ikke vælger at prioritere socialrådgivere i daginstitutioner på linje med skolesocialrådgivere på skoleområdet. Som Socialstyrelsen påpeger:

“Tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe udsatte og sårbare børn og unge. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børn og unge at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringerne alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt samarbejde eller ved med det samme at sende en underretning.”

Derfor vil vi kraftigt opfordre jer, politikerne i Borgerrepræsentationen, til ved 2. behandlingen af budgettet at revurdere beslutningen om ikke at forlænge ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner. Det gør vi både på egne vegne ud fra en faglig betragtning, men mest af alt på vegne af de mest sårbare og udsatte børn og familier i kommunen. De har hårdt brug for let adgang til tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret hjælp gennem de almene tilbud, og det er derfor helt afgørende, at kommunen fastholder en kvalificeret tværfaglig indsats, også tidligt i børnenes liv.

Med venlig hilsen fra:

Helle Vibeke Haslund, LFS – Landsforeningen for Socialpædagoger

Marie Pallesgaard Vithen, fællestillidsrepræsentant, Dansk Socialrådgiverforening

Tina Steenbeck, daginstitutionssocialrådgiver

Annette Bertou, daginstitutionssocialrådgiver

Sandra Khallad, daginstitutionssocialrådgiver

Sanne Feltheim, daginstitutionssocialrådgiver

Gerd Christiansen, daginstitutionssocialrådgiver

Anne Katrine Knudsen, daginstitutionssocialrådgiver

Stine Skovlund Pedersen, daginstitutionssocialrådgiver

Marianne Sommer, daginstitutionssocialrådgiver

Sara Kristoffersen, daginstitutionssocialrådgiver

Louise Steenbeck, daginstitutionssocialrådgiver

Rikke Voigt, daginstitutionssocialrådgiver

Britt Hansson Rannje, daginstitutionssocialrådgiver

Sofie Schieck, daginstitutionssocialrådgiver

Cathrin Skram Engmose, daginstitutionssocialrådgiver

Sissel Christensen, daginstitutionssocialrådgiver

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. okt. 2019 - 09:59   16. okt. 2019 - 12:33

Åbent brev

fra LFS og en række socialrådgivere
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).