24 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Finanslovsmidler til psykiatrien er længe ventet

Udtalelse

Finanslovsmidler til psykiatrien er længe ventet

Hvad pengene skal bruges til i Region Hovedstaden skal selvfølgelig forhandles, og mange aktører skal inddrages, skriver Marianne Frederik, Enhedslistens medlem af Social- og Psykiatriudvalget, Hovedstaden.

Der er lavet en aftale mellem Danske Regioner og regeringen om udmøntning af finanslovsmidler til psykiatrien, 600 millioner kroner hvert år i perioden 2020-2024 for alle regionerne. Hvad pengene skal bruges til i Region Hovedstaden skal selvfølgelig forhandles, og mange aktører skal inddrages.

Jeg glæder mig til at komme i gang med drøftelserne.

Umiddelbart kommer jeg til at tænke på fire indsatser:

I Region Hovedstaden har der længe været en vision om nye bygninger for børne- og ungepsykiatrien i Glostrup. Det vil være oplagt at bruge anlægspenge på det byggeri. Det har længe været tiltrængt med nye bygninger, hvor der er plads til børn og unge samt pårørende, hvor der er egne baderum, flere opholdsrum og aktiviteter, bedre lydisolering, mindre køkkenfaciliteter og så videre.

Jeg er enig med Udsatterådet: Udsatte borgere skal have lige adgang til, og samme udbytte af, de regionale behandlingstilbud som andre. Rådet har foreslået ansættelse af sociallæger på sygehuse og i psykiatrien samt socialsygeplejersker i psykiatrien. De skal være med til at udbrede viden om, og ændre adfærd overfor, socialt udsatte på sygehusene – og sikre kvalificeret helbredsbehandling af de personer, der er tilknyttet psykiatrien. Derudover skal vi styrke betjeningen af herberg med opsøgende teams og sundhedspersoner, der kan gennemgå medicin og behandle mindre skavanker og helbredsproblemer.

Der skal sikres bedre behandling samme sted af personer med psykisk sygdom og samtidig brug af rusmidler.

Der skal ansættes flere med forskellige kompetencer, der kan sikre tværfaglighed og et bredt spektrum af behandlinger og aktiviteter. Ligesom der skal være et helhedssyn og inddragelse af borgeren i hele behandlingsforløbet. Flere ansatte og moderne bygninger kan også bidrage til mindre tvang.

Jeg glæder mig til at komme i gang med drøftelserne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. maj. 2020 - 15:39   15. maj. 2020 - 15:46

Udtalelse

fra Marianne Frederik, Enhedslistens medlem af Social- og Psykiatriudvalget, Hovedstaden
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).