29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 0 °C

Fagforeningsfjendsk lov på vej i Ukraine

Udtalelse

Fagforeningsfjendsk lov på vej i Ukraine

Europæisk Venstreparti siger nej til lovforslag, som vil stække ukrainske arbejderes mulighed for at organisere sig og kæmpe for deres løn- og arbejdsvilkår, og appellerer til EU.

Europæisk Venstreparti følger med forbløffelse, hvad der sker i Ukraine.

Formanden for den parlamentariske kommission for socialpolitik, Galina Tretjakova, er kommet med nogle fascistoide udtalelser om, at børn af fattige forældre er af "dårlig kvalitet", og at det er nødvendigt at tage ved lære af lande, som steriliserede mødre, som var ude af stand til at forsørge deres børn.

På baggrund af det kræver Europæisk Venstreparti, at EU klart udtrykker sin modstand mod denne lov og afbryder alle forbindelser til Ukraine, i tilfælde af at den bliver vedtaget.

Hun er også forfatter til den klare antifagforeningslov nummer 2681, som vil gøre det næsten umuligt for ukrainske arbejdere at organisere sig og kæmpe for deres løn- og arbejdsvilkår.

Med undskyldningen at "modernisere" Ukraines arbejdslovgivning er arbejdsmarkedslovene blevet ændret adskillige gange de seneste år. Og nu er hensigten at ophæve den arbejdsmarkedslov, som har været i kraft siden 1971.

Trods dens mangler mener Ukraines fagforeninger, at loven er en grundlæggende søjle i kampen mod liberalisering af arbejdsmarkedet, en liberalisering som kun kommer arbejdsgiverne til gode.

Formålet med den nye lovgivning er at ophæve fagforeningernes mulighed for gennem deres komiteer at forebygge arbejdsgiveres misbrug af arbejdere. Vi opfordrer vores medlemspartier og alle fagforeninger til at protestere mod dette arbejderfjendske forslag fra det ukrainske parlament.

På baggrund af det kræver Europæisk Venstreparti, at EU klart udtrykker sin modstand mod denne lov og afbryder alle forbindelser til Ukraine, i tilfælde af at den bliver vedtaget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. jul. 2020 - 13:53   07. jul. 2020 - 11:03

Udtalelse

fra Europæisk Venstreparti
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).