16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -4 °C

Førtidspensionist i "ghetto"

Læserbrev

Førtidspensionist i "ghetto"

Politikerne har ikke taget højde for FN’s Handicapkonvention i forhold til, hvor mennesker med handicap på førtidspension må bo henne, da de indførte de såkaldte ghettolister, påpeger Jesper Park van der Schaft.

Modelfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Den 3. december var det FN’s internationale Handicapdag, og i mange danske kommuner uddeles der handicappriser netop på denne dato. Men resten af året glemmer politikerne mere eller mindre de handicappedes ve og vel. Og det er, selvom Danmark har tiltrådt og ratificeret FN’s Handicapkonvention.

Lad nu være med at sidestille førtidspensionister med kriminelle, når det gælder de såkaldte ghetto-områder, og overhold nu også FN’s Handicap-konvention, som Danmark har tiltrådt og ratificeret siden år 2009!

Mennesker med handicap på førtidspension må ikke selv vælge, hvor de må bo! Det har vi et tydeligt eksempel på fra avisen JydskeVestkysten, hvor der den 1. december blandt andet står:

"Boligområde uden megen kriminalitet i Sønderborg avancerede til hård ghetto og delvis nedrivning, fordi der bor mange førtidspensionister … I Nørager/Søstjernevej i Sønderborg er 41,8 procent på offentlig forsørgelse, og her er grænsen 40 procent. Cirka 200 ud af de 370 på overførselsindkomst er dog førtidspensionister."

Blandt andet på grund af at der bor for mange førtidspensionister i Nørager/Søstjernevej i Sønderborg, så er området kommet på ghettolisten og endda kommet på "den hårde ghettoliste". Derfor skal området forvandles. Det betyder blandt andet, at der skal rives bygninger ned, og førtidspensionister med handicap skal indstille sig på at flytte.

Men hov! Hvad står der under FN’s Handicapkonvention i artikel 19a?

Personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo på lige fod med andre og er ikke forpligtet til at leve i en bestemt boform.

Det er lige som om, at flertallet af politikerne på Christiansborg ikke har taget højde for FN’s Handicapkonvention i forhold til, hvor mennesker med handicap på førtidspension må bo henne, da de indførte de såkaldte ghettolister.

Vi ved jo, at det er svært at få tilkendt førtidspension, men det er ligesom om, at mennesker med handicap på førtidspension bliver sidestillet med kriminelle, når det gælder de såkaldte ghettolister.

Vi har jo historier om, at førtidspensionister, før de fik deres førtidspension, har tjent Danmark; for eksempel som soldat, men de er kommet skadet hjem med PTSD og kan ikke arbejde mere.

Når de nu har været udsendt fra Danmark og er kommet skadet hjem, hvorfor må de ikke bo, hvor de vil?

Vi har andre historier om, at mennesker har tjent deres daglige brød i mange år, men fordi de er kommet ud for en arbejdsulykke, så er de blevet nødt til at indstille deres arbejde og få tilkendt førtidspension.

Når de nu har arbejdet og tjent deres egne penge, men er så uheldige at ende på førtidspension efter en arbejdsulykke, hvorfor må de ikke bo, hvor de vil?

Kære flertal af folketingsmedlemmer! Lad nu være med at sidestille førtidspensionister med kriminelle, når det gælder de såkaldte ghettoområder, og overhold nu også FN’s Handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt og ratificeret siden år 2009!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. dec. 2020 - 11:47   04. dec. 2020 - 13:23

Læserbrev

af Jesper Park van der Schaft, førtidspensionist, Aarhus
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).