23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Fælles ansvar at få flere grønlændere ud på arbejdsmarkedet

Læserbrev

Fælles ansvar at få flere grønlændere ud på arbejdsmarkedet

MF Aaja Chemnitz Larsen og Morten D. Skovlund, Vejle Byråd, appellerer til, at kommuner søger den kommende pulje til pilotprojekter for at få grønlændere i arbejde.

Inden længe igangsætter regeringen et godt nyt tiltag. Længe har vi bekæmpet fordommene om grønlændere og kæmpet for at få flere grønlændere ud på arbejdsmarkedet.

Faktisk er flere grønlandske akademikere i arbejde end danske akademikere generelt.

På trods af en stor velvilje til at komme i arbejde så er kun 33 procent af alle grønlændere i Danmark i arbejde, mens det er 75 procent for den øvrige danske befolkning. Det er en ulighed, som vi gerne vil gøre op med.

Vi kan dog ikke gøre det alene, og vi appellerer til, at kommuner søger den kommende pulje til pilotprojekter for at få grønlændere i arbejde. Samtidig har vi brug for arbejdsgivere, som åbner døre for folk fra Grønland, som har meget at byde på. 

Efteruddannelse, småjobs med mening og en generel åbenhed overfor at ansætte grønlændere i virksomheder i Danmark er vigtige forudsætninger for, at vi vender den negative udvikling.

Relevante jobs er blandt andet i servicebranchen med andre grønlandske borgere og i internationale virksomheder. Mange har haft et langt arbejdsliv i Grønland, før de flyttede til Danmark, så med lidt imødekommenhed fra arbejdsgiver kan det være et godt match for alle parter.

Langt de fleste grønlændere i Danmark er velfungerende, og netop fordi personer fra Grønland er underrepræsenterede i beskæftigelsesstatistikken, er vi bekymrede for, om fordomme og manglende viden om det moderne Grønland er en hindring for, at flere kan komme i arbejde.

For eksempel ved de færreste, at stort set alle grønlandske akademikere er i arbejde, og faktisk er flere grønlandske akademikere i arbejde end danske akademikere generelt. 

Sammen kan vi gøre en forskel.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. sep. 2019 - 14:14   20. sep. 2019 - 14:48

Læserbrev

af Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget, og Morten D. Skovlund, medlem af Vejle Byråd
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk.