07 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

EU i lommen på dødens købmænd

Læserbrev

EU i lommen på dødens købmænd

Hvis EU ville leve op til sit (ufortjente) rygte som “fredens projekt”, indkaldte Unionen alle lande i Europa til en nedrustningskonference. Den kommer først efter massivt folkeligt pres. EU er i lommen på militærindustrien – på dødens købmænd! En af mange gode grunde til at forlade den forening, skriver Egon Laugesen.

FOTO: © European Union 2014 – European Parliament
1 af 1

Frem til 2027 har EU afsat ikke mindre end 97,5 milliarder kroner til udvikling af nye våben. EU skal have en hær og være en militær stormagt. I EU-sprog kaldes det en “Forsvarsfond”, selv om EU-hæren først og fremmest skal kæmpe for Unionens “interesser” uden for Europa.

Med EU's oprustning får vi en dobbelt oprustning i Europa. Det vil føre til et nyt våbenkapløb. Faren for krig vil eskalere.

De mange milliarder har tændt julelys i øjnene på våbenfabrikanterne både i og uden for EU. Også danske våbenfirmaer og universiteter gnider sig i hænderne.

Sammenslutningen af danske våbenfabrikanter IFAD og Aalborg Universitet er godt i gang. Danmark er ellers ikke med i EU’s militære del på grund af forsvarsforbeholdet. Regeringen bruger det fif, at produktion af våben er industripolitik og derfor ikke omfattet af forbeholdet.

Den overordnede fortælling om EU’s sikkerhedspolitik er, at Putins Rusland er farligt, og at man ikke kan stole på Trump! Derfor må EU opruste.

Også uden for EU vil dødens købmænd være med til gildet. USA’s præsident Trump har gentagne gange advaret mod at diskriminere amerikanske firmaer. Nu har EU så vedtaget et protokollat, der åbner for, at firmaer fra tredjelande kan deltage. Specifikt amerikanske.

Kun ikke-EU-lande med “demokratiske regeringssystemer, der respekterer menneskerettighederne og er gode naboer til Unionen”, vil være tilladt. Så er vejen banet for amerikanske våbengiganter, selv om udgangspunktet var, at EU ikke kan stole på Trump! Britiske firmaer kan også deltage efter brexit.

Med EU's oprustning får vi en dobbelt oprustning i Europa. Det vil føre til et nyt våbenkapløb. Faren for krig vil eskalere.

Hvis EU ville leve op til sit (ufortjente) rygte som “fredens projekt”, indkaldte Unionen alle lande i Europa til en nedrustningskonference. Den kommer først efter massivt folkeligt pres. EU er i lommen på militærindustrien – på dødens købmænd! En af mange gode grunde til at forlade den forening!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. nov. 2019 - 13:48   25. nov. 2019 - 14:01

Læserbrev

af Egon Laugesen, København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).