12 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

EU-forslag om barsel til fædre fører til øget udbud af arbejdskraft

Læserbrev

EU-forslag om barsel til fædre fører til øget udbud af arbejdskraft

Er et EU-forslag om øremærket barsel til fædre progressivt eller et forsøg på at øge udbuddet af arbejdskraft? Troels Laier mener det sidste og advarer om, at forslaget vil blive brugt til propaganda.

EU's forslag om øremærket barsel fædre ses af flere som et progressivt tiltag, men er hensigten alene give fædre et mere nært forhold til deres børn? Hvad der bestemt er prisværdigt. Eller kan der være andre motiver?

EU’s forslag om øremærket barsel til fædre vil blive brugt som bevis på EU's progressive rolle af den del af venstrefløjen, der mener, at EU kan ændres indefra.

Efter have læst Kvinfo-direktør Henriette Laursens indlæg i Politiken 12. september er undertegnede ikke i tvivl. Hensigten med EU's forslag er at øge udbuddet af arbejdskraft.

Beregninger fra London School of Economics viser, at EU's forslag vil øge landenes samlede bruttonationalprodukt med svimlende 6.263 milliarder danske kroner over de næste fire årtier. Det er svært at nå frem til en så stor økonomisk gevinst, hvis det bare handler om, at far og mor bytter plads, men i øvrigt arbejder lige meget sammenlagt.

Meningen med EU's forslag er at presse flere kvinder ud på arbejdsmarkedet i de lande, hvor kvinderne ikke har lige så høj erhvervsfrekvens som i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at EU’s forslag om øremærket barsel til fædre vil blive brugt som bevis på EU's progressive rolle af den del af venstrefløjen, der mener, at EU kan ændres indefra.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. okt. 2019 - 16:27   04. okt. 2019 - 09:15

Læserbrev

af Troels Laier, Vanløse
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).