24 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Et budget uden forringelser med røde og grønne tiltag var muligt i Odense

Læserbrev

Et budget uden forringelser med røde og grønne tiltag var muligt i Odense

Men et flertal af S, SF, DF, R, K og Alternativet har indgået et budgetforlig med nedskæring på alle områder, skriver byrådsmedlem Reza Javid (Ø).

Enhedslisten Odense fremsatte sit fuldt finansierede budgetforslag for 2020 på byrådsmødet 30. oktober 2019. En halv time ekstra hjælp om ugen til ældre, 30 procent billigere kollektiv trafik og flere ressourcer til socialt udsatte, mennesker med handikap, klima og miljø og borgernes retssikkerhed var blandt de tiltag, som havde fundet vej til Enhedslisten Odenses budgetforslag.

Vi vil ikke skære ned, forringe servicen og afskedige administrativ personale, pædagoger, lærere og andre medarbejdere.

På mødet blev der sat punktum for Odense Kommunes budget 2020. Desværre var der et flertal bestående af S, SF, DF, R, K og Alternativet, som har indgået et budgetforlig med over 200 millioner kroners nedskæring på alle områder og med skattelettelser til erhvervslivet plus forberedelse af salg af vores kritiske infrastruktur, Fjernvarme Fyn.

Enhedslisten Odense kunne selvfølgelig ikke acceptere det og står udenfor forliget. Vi fremsatte derfor vort eget budgetforslag. Et budget som i modsætning til seks partiers budgetforlig ikke skærer ned på det sociale område, børn og unge, medarbejdernes medindflydelse, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, vedligeholdelse, kultur og miljø. Alle de nedskæringer, som S, DF, R, K, SF og Alternativet vil gennemføre på de nævnte områder, er fjernet i Enhedslistens budgetforslag.

Vi vil ikke skære ned, forringe servicen og afskedige administrativ personale, pædagoger, lærere og andre medarbejdere.

Vi har blandt andet afsat penge til at dække merforbruget på børn og unge, ældre og handikap og social- og beskæftigelsesområdet i 2019, sådan at man ikke er tvunget ud i smertefulde nedskæringer i år, og vi har samtidig afsat 100 millioner kroner til et budgetværn på det specialiserede socialområde, så vi heller ikke i de kommende år står i samme situation, hvor der skal skæres ned i de tre forvaltninger.

Eksempler på nedskæringer, som Enhedslisten har fjernet i sit budgetforslag:

Børn og unge-området, et område som vi gerne vil styrke og ikke svække. Det er blandt andet nedskæring på Familie og Velfærd, som allerede er udfordret.

Ældre- og Handikapområdet, blandt andet nedlæggelse af indsatsen mod ensomhed og Mimers Brønd, som retter sig mod de mest udsatte ældre i vores by. Vi vil gerne styrke ældre- og handicapområdet og ikke svække det.

Kulturområdet i Odense bliver elitært, og mennesker med lave indkomster mister deres adgang til kulturtilbud. Nedskæringerne forringer mulighed for lige adgang til kultur for alle uanset indkomst og andre begrænsninger. Her tænker vi for eksempel på bibliotekernes mulighed for at betjene ældre, mennesker med handicap og børn i udsatte områder.

Vedligeholdelse i By- og Kulturforvaltningen som kan give bagslag i form af flere udgifter i fremtiden. Det er blandt andet nedskæring af vedligeholdelse af kommunale ejendomme til arbejdsmiljøforbedringer.

Nedskæringer der er i flere forvaltninger i forhold til indsatserne for psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Nedskæringer i MED-systemet som kan svække medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse.

Vores budgetforslag viser en anden vej og et alternativ uden forringelser til budgetforliget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. nov. 2019 - 12:25   04. nov. 2019 - 12:41

Læserbrev

af Reza Javid, medlem af Odense Byråd for Enhedslisten, medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundhedskoordinationsudvalget
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).