05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Er Ørsteds grønne garantier troværdige?

Læserbrev

Er Ørsteds grønne garantier troværdige?

En af verdens mest anerkendte klimaforskere kritiserer Ørsteds brug af biomasse. Selskabets svar har fået bestyrelsesmedlem i Verdens Skove Andreas Petersen til tasterne.

I en artikel i Berlingske den 11. februar svarer Ulrik Stridbæk fra Ørsted på klokkeklar kritik fra en af verdens mest anerkendte klimaforskere, Dr. Tim Searchinger, om selskabets brug af biomasse. Stridbæk hævder, at Ørsted holder sig til “meget stramme” branchekrav, først og fremmest bruger “trærester”, og at det for det meste tager to-tre år, før CO2 udledt ved afbrænding er optaget.

I Estland har grønne NGO’er i tråd med anbefalinger fra den estiske miljøstyrelse advaret om, at hugst-raterne i de estiske skove er ubæredygtigt høje.

Stridbæk er ude på dybt vand. Han glemmer, at branchens såkaldte “stramme” klimakrav hovedsageligt drejer sig om udledning i forbindelse med biomassens forsyningskæde, det vil sige produktion og transport. Ifølge Ørsteds amerikanske leverandør Enviva – heftigt kritiseret af lokale miljøorganisationer for at blæse på biodiversiteten – kommer kun 17 procent af Envivas biomasse fra trærester. Når hele stammer fældes og går op i røg, kan det endvidere tage årtier, før nye træer er vokset op.

Ørsted overser også en anden problemstilling. De baltiske lande leverer enorme mængder biomasse til danske energiselskaber. I Estland har grønne NGO’er i tråd med anbefalinger fra den estiske miljøstyrelse advaret om, at hugstraterne i de estiske skove er ubæredygtigt høje. Danmark er Estlands største aftager af træpiller. Efterspørgslen på energitræ fra blandt andet Danmark risikerer altså at gå ud over estiske skoves kulstoflagring og dermed landets overholdelse af Parisaftalen.

Vil Ørsted mene, det er grøn, klimavenlig energi?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. feb. 2020 - 14:25   21. feb. 2020 - 16:20

Læserbrev

af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).