22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

Enhedslisten trækker sig fra 1. maj i Vejle

Enhedslisten trækker sig fra 1. maj i Vejle

Enhedslisten i Vejle tager afstand fra Socialdemokratiets højredrejning ved at trække sig ud af det lokale samarbejde omkring 1. maj.

Enhedslistens Vejle-afdeling har efter drøftelse på et medlemsmøde besluttet at trække sig ud af det lokale samarbejde omkring den fælles 1. maj i Vejle. Vi afviser således i år at markere 1. maj sammen med et Socialdemokrati, der synes stadig mere højredrejet.

For os i Enhedslisten er 1. maj lig med solidaritet og fællesskab.

Vi savner et Socialdemokrati, hvor solidariteten igen kommer på mode, og som udvikler en politik til gavn for de mange.

Derfor kan vi ikke se os sammen med et Socialdemokrati, der sammen med de borgerlige og Dansk Folkeparti gennemfører tiltag, der er specielt rettet mod mennesker, der i forvejen er nederst i samfundet, og som har massive sociale problemer.

Her tænkes især på:

  • Socialdemokratiets manglende vilje til at afskaffe fattigdomsydelserne (kontanthjælpsloftet herunder loft for integrationsydelse).
  • Socialdemokratiets nye udlændingepolitik, der er uretfærdig og usolidarisk.
  • Socialdemokratiets medvirken til, at mennesker, der bor i de udsatte boligområder, får langt sværere ved familiesammenføring.
  • Socialdemokratiets deltagelse i indkøb af unødvendige kampfly til mange milliarder.
  • Socialdemokratiets deltagelse i symbolpolitik og retorik, der stigmatiserer særlige befolkningsgrupper.

Vi savner et Socialdemokrati, hvor solidariteten igen kommer på mode, og som udvikler en politik til gavn for de mange.

15. mar. 2018 - 08:32   15. mar. 2018 - 08:40

Læserbrev

af Enhedslisten Vejle