20 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Enhedslisten og EU-parlamentet

Enhedslisten og EU-parlamentet

Enhedslistens kandidat til EU-parlamentet har udtrykkeligt bekendtgjort, at udmeldelse af EU ikke er en del af den ågældendes dagsorden i sit virke i EU-parlamentet.

Enhedslisten har besluttede at stille op til EU-parlamentet for, ligesom det før er proklameret af SF, at samle de europæiske venstrefløjspartier til kampen mod de højreorienterede partiet og bevægelser.

Hvis Enhedslisten har skiftet kurs og holdning til EU, så bør man tydeliggøre det klart.

Det er svært at se nogen forskel for borgeren, om det er venstreorienterede eller borgerlige partier, der fører en rendyrket liberalistisk, økonomisk politik, såsom privatiseringer, sociale forringelser og en meget aggressiv indstilling over for Rusland.

Både i Danmark og Grækenland har befolkningerne mærket det i form af væsentlige forringelser af velfærden – og SF, som må formodes at have en anden økonomisk politik end den ultra liberalistiske, endte med at støtte op om sidstnævnte.

At nogle i Europa kalder sig for venstreorienterede er bestemt ikke udtryk for, at alle er for en solidarisk holdning og værner om den sociale ansvarlighed.

Enhedslistens kandidat til EU-parlamentet har udtrykkeligt bekendtgjort, at udmeldelse af EU ikke er en del af den ågældendes dagsorden i sit virke i EU-parlamentet.

Det kunne være et signal fra Enhedslistens side, om at partiet har foretaget et holdningsskifte fra at arbejde imod et system, der kun tilgodeser en del af befolkningernes interesser (nemlig kapitalens), og mod en svækkelse af demokratiet. 

Det er ikke sundt, at frakoble befolkningernes mulighed for at have en reel indflydelse på de retsregler, der regulerer deres livsområder.

Hvis Enhedslisten har skiftet kurs og holdning til EU, så bør man tydeliggøre det klart og ikke dække sig ind under et søgt argument, om at samle en venstrefløj i EU,  der ligesom SF har svigtet og været med til at forringe levevilkårene for mange mennesker.

31. jan. 2018 - 14:36   31. jan. 2018 - 16:37

Læserbrev

af Kim Nielsen, Køge