29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 0 °C

Enhedslisten afsætter 30.000 til græsrodsaktivitet i Aalborg

Læserbrev

Enhedslisten afsætter 30.000 til græsrodsaktivitet i Aalborg

Enhedslisten i Aalborg har besluttet at oprette Rød Aalborg Fonden.

I Enhedslisten mener vi, at frivillige græsrødder og deres netværk udgør en væsentlig forudsætning for et fungerende demokrati. Det er her blandt græsrødderne, det aktive demokrati kan udfolde sig.

Her kan alle være med til at præge samfundsudviklingen. Det er blandt græsrødderne, kimen til et bedre samfund skal findes.

Hvert år uddeler Rød Aalborg Fonden en græsrodspris på mindst 5.000 kroner. 

For at de mange aktiviteter kan udfolde sig, er der hyppigt brug for penge. Gode viljer gør det ikke alene. For at bidrage til dette har Enhedslisten i Aalborg besluttet at oprette Rød Aalborg Fonden. Denne finansieres af tilskud fra Enhedslisten Aalborg, som i 2020 har afsat 30.000 kroner til denne.

Rød Aalborg Fondens formål er at yde støtte til aktiviteter med politisk og/eller kulturelt, samfundskritisk, rebelsk indhold, som medvirker til at styrke solidaritet, fællesskab, lighed, feminisme, demokrati, miljø eller klima. Støtten ydes primært til aktiviteter i Aalborg Kommune eller til formål, som kan understøtte aktiviteter eller aktivister her. Der ydes støtte til konkrete aktiviteter og projekter – ikke til drift.

Ansøgninger stiles til Rød Fond Aalborg og sendes til aalborg@enhedslisten.dk

Hvert år uddeler Rød Aalborg Fonden en græsrodspris på mindst 5.000 kroner. Beløbet gives til en person eller organisation, som har gjort sig fortjent til at modtage prisen, men hvor der ikke foreligger en ansøgning. Prisen kan opdeles i flere portioner. Uddelingen sker i forbindelse med Enhedslisten Aalborgs nytårskur.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jul. 2020 - 13:47   03. jul. 2020 - 13:53

Læserbrev

af Per Clausen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aalborg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).