09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

En ringe tak til coronaheltene

Læserbrev

En ringe tak til coronaheltene

Sammenbrud i forhandlingerne skyldes regeringens manglende lydhørhed for de faktiske vilkår i sundhedsvæsenet, påpeger Else Kayser, regionsmedlem for Enhedslisten i Region Midtjylland.

Sammenbrud eller pause. Sådan står de aktuelle forhandlingerne mellem regionerne og regeringen, hvor regeringen lægger op til en ringere aftale end sidste år. Det giver besparelser og kan betyde fyringer på hospitalerne, hvor personalet har været nogle af coronakrisens store helte. Det er sandelig en ringe tak for deres store indsats.

Danmark har en stærk økonomi, siger finansminister Nicolai Wammen. Så vis det i praksis!

Den 28. maj sidste år slog ansatte og borgere ring om Aarhus Universitetshospital. Man ville have en ny politik for landets trængte hospitaler. Og det lykkedes da også at komme igennem med en historiske aftale mellem regionerne og regeringen, så et langt økonomisk efterslæb på landets hospitaler blev delvist afhjulpet.

Det gav for en stund ro og tiltro til fremtiden for de ansatte og for os som borgere og patienter. En tro på velfærdssamfundets fremtid.

Her et år efter står vi med sammenbrud i forhandlingerne, der skyldes regeringens manglende lydhørhed for de faktiske vilkår i sundhedsvæsenet. Det sker i kølvandet af en uhyre høj indsats fra de ansatte i løsningen af de mange faglige og organisatoriske opgaver som følge af coronakrisen. 

Danske Regioner har peget på, at der er behov for 2 milliarder. Det er med afsæt i flere ældre, stigende udgifter til medicin og nye behandlinger. Dertil kommer, at der skal ske en afvikling af ”puklen”, behandlinger som måtte udsættes på grund af coronasituationen. Kort sagt: Opgaverne stiger, og der er et misforhold mellem opgaver og budget. 

Ved sin tiltræden sagde regeringen, at den vil arbejde for bedre velfærd. Derfor er det uforståeligt, at regeringen tilsyneladende lægger op til en aftale med regionerne, der er dårligere end sidste år, en aftale der kan ende med fyringer af ansatte, hvor der ikke er penge til grøn omstilling, og hvor den kollektive trafik styrtbløder.

Ifølge OECD udgør danske sundhedsudgifter 7,6 procent af BNP, et fald fra 7,8 procent i 2018. Danmark har en stærk økonomi, siger finansminister Nicolai Wammen. Så vis det i praksis!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. maj. 2020 - 11:21   29. maj. 2020 - 11:35

Læserbrev

Else Kayser, regionsmedlem, Enhedslisten, Region Midtjylland
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).