25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Det liberale Danmark

Det liberale Danmark

Hvad skal der ske med det lille land med den borgerlige regering, som ofrer velfærden for skattelettelser til de rige, og som er halehæng til den amerikanske præsident, der spiller hazard med verdensfreden.

Med Donald Trump som USA’s præsident er verdensfreden i fare.
FOTO: Nicholas Kamm / AFP Photo / Scanpix
1 af 1

Pludselig vågner vi op en morgen, og så er det der: Det liberale Danmark! Vi har selvfølgelig set det komme, det projekt som Venstres Anders Fogh Rasmussen startede i 2001, hvor han blev statsminister.

Menneskesynet bag lovgivningen er blevet liberalt. Det enkelte menneske skal først og fremmest klare sig selv.

Det er kommet lidt efter lidt, men der er ingen tvivl om, at en række borgerlige regeringer har haft held til at ændre Danmark til det ukendelige.

Socialdemokratiet havde ganske vist regeringsmagten i en fireårig periode fra 2011-2015, men det gjorde ingen forskel. Nyliberalisterne Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon satte blot ekstra fart på privatiseringerne, hvor blandt andet det statslige selskab Dong blev solgt. 

De stærkes ret

Dem, det er gået allermest ud over, er de mennesker, der er afhængige af offentlige ydelser, pensionister, syge og arbejdsløse med flere.

Ydelserne er blevet stærkt beskåret, og menneskesynet bag lovgivningen er blevet det liberale menneskesyn. Det enkelte menneske skal først og fremmest klare sig selv, og kan man ikke det, er det for galt.

De liberale går ind for frihed, men det er de stærkes ret, de lægger vægt på. Offentlig hjælp skal om ikke helt afskaffes, så i det mindste beskæres til et minimum. Det enkelte menneske er selv ansvarligt for sit liv, også økonomisk.

Mottoet er: klar dig selv og lig ikke det offentlige til byrde. Når man har haft en borgerlig, liberal regering i længere tid, kan det ikke undgå at sætte sine dybe spor. Der er sket ændringer og stramninger på alle sociale ydelser.

Jobcentret på Lærkevej i København er nærmest blevet billedet på, hvor dårligt det går.
Vi har virkelig brug for både et valg og et regimeskifte.

Finanspagten styrer

I EU trækker Brexit-forhandlingerne i langdrag, og det ser ud til, at det bliver ekstremt dyrt for Storbritannien at forlade Den Europæiske Union.

Man kan virkelig undre sig, for melder man sig ud af en forening, skal man jo normalt ikke fortsat betale kontingent – men EU er jo heller ikke et almindeligt samarbejde! Der er mange penge på spil, og EU skal bruge penge til oprustning og en EU-hær. 

Til trods for at Danmark ikke har euroen, så er vi på grund af finanspagten dybt integreret i EU. Tænk at vores finanslov hvert år skal forhåndsgodkendes af EU. Det gør, at de årlige finanslovsforhandlinger mellem partierne bliver til en leg og et spil for galleriet. 

Trump - en tikkende bombe

Med Donald Trump som USA’s præsident er verdensfreden i fare. Han har truet Nordkorea med atomkrig og provokerer det socialistiske styre i landet, som ellers i mange år har fået lov til at være isoleret, men i det mindste i fred.

Der er ingen tvivl om at USA er militært overlegent, men måske skal våbenfabrikanterne bare have nogle ekstra ordrer. Det kan vi håbe på, for alternativet er jo krig med atomvåben.

Trump er de store multinationale selskabers mand, det har han formået at skjule for de mange ludfattige hvide arbejdere i rustbæltet, som har stemt på ham i håb om i det mindste at få et job som kulminearbejder eller et andet dårligt betalt arbejde.

Trump har saboteret klimaforhandlingerne og sat den grønne omstilling i stå i det mindste i USA. Åbningen overfor Cuba er i venteposition til stor skade for øens hårdtprøvede befolkning. Der er bare intet positivt at sige om ham eller hans politik. 

Gud (eller hvad vi nu tror på) bevare verden og verdensfreden!

22. dec. 2017 - 08:55   22. dec. 2017 - 09:00

Nytårskommentar

af Kit Aastrup, Aarhus