24 Sep 2020  

KBH: Let skyet, 18 °C

Det halter i ældreplejen

Læserbrev

Det halter i ældreplejen

Hvorfor er kommunikationen mellem hjemmeplejen og plejehjemmet på Samsø så rigid, at flytning af et hjælpemiddel ikke blev aftalt ved vores mors flytning, spørger Holger Øster Mortensen.

I årevis har man hørt om stærk mangelfuld omsorg i ældreplejen. Senest har nogle sager bragt op i tv sat mere fokus på forholdene på landets plejehjem. Og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har da også beordret en nærmere granskning af hele ældreområdet.

Det er ledelsesformen og systemet, jeg klandrer.

Vi har netop fået vores gamle mor på 97 anbragt på plejehjem. Tilsyneladende er der gode forhold på netop dette plejehjem, "Kildemosen" på Samsø. Og der forefindes et godt, rart og kompetent personale.

Dog har der været nogle andre problemer med netop vores mor under ældreplejen på den lille ø. Blandt andet har der i månedsvis verseret en sag om nødkald, som Ankestyrelsen til sidst gav os ubetinget medhold i. Samsø Kommune fik en næse.

I forbindelse med flytning fra eget hjem til plejehjemmet "Kildemosen" opstod der et uforudset problem af mere teknisk karakter. Et "flytte-tårn" tilhørende Samsø Kommune har i noget tid befundet sig i vores mors private bolig.

Dette kom ledelsen på plejehjemmet for øre, hvorefter de bad os om at få bragt dette aggregat fra privat bolig til plejehjem.

Denne øvelse skulle vi som pårørende udføre. Problemet var blot, at 1) alle var på ferie. 2) og jeg havde som eneste gæst ingen transportmiddel. Gode råd var dyre. Op på cyklen med det tunge apparat – og hen til plejehjemmet. Den modtagende sosu fik sig et billigt grin.

Så vidt – så godt. Men hvorfor er kommunikationen mellem hjemmeplejen og plejehjemmet på en lille ø som Samsø så rigid, at denne flytning af et hjælpemiddel ikke blev aftalt ved vores mors flytning?

Selvom det er to forskellige pengekasser og systemer, kommer pengene i sidste ende fra samme konto – nemlig Samsø Kommune. Hvordan vil formanden for det sociale udvalg på Samsø, Henrik Kjær (V), forklare dette paradoks?

Jeg tager hatten af for samtlige ansatte fodfolk i både hjemmeplejen og på plejehjemmet "Kildemosen" – de styrter rundt som asener. Det er ledelsesformen og systemet, jeg klandrer.

Samsø er på linje med andre øer som Læsø, Bornholm, Ærø med flere højt rangerende på listen over mange ældre i befolkningen. Men det skal ikke gå ud over de ældre.

Hvis den kommunale udligning ikke er tilstrækkelig, må der straks strammes op på dette punkt. Alt andet er en hån mod vores ældre og svage. Vi kan ikke være det bekendt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. jul. 2020 - 11:49   31. jul. 2020 - 12:02

Læserbrev

fra Holger Øster Mortensen, Nexø
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).