28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Det “glemte” de i første politikerrunde

Læserbrev

Det “glemte” de i første politikerrunde

En bankunion gør, at EU må lukke en dansk bank uden om Nationalbanken og den siddende regering. Hvordan vil man bortforklare, at det er suverænitetsafgivelse?

Hvad er politikernes undskyldning for ikke at inddrage et så alvorligt problem som EU’s bankunion i såvel EU- som folketingsvalgkampen?

En tilsidesættelse af valget om den monetære økonomiske union til fordel for EU’s bankunion er en tilsidesættelse af grundloven.

Folkeafstemningen, afholdt efter grundloven, blev et klart nej til den monetære økonomiske union samt euroen, som bankunionen henhører under.

Ifølge grundlovens paragraf 20, styk 1 og 2 kan en sådan afstemning kun ændres via en ny folkeafstemning. En demokratisk folkeafstemning svarer til et folketingsvalg. Befolkningen har taget stilling til situationen, som Folketinget har bedt os om at tage stilling til, det samme sker ved et folketingsvalg.

At nægte rigtigheden i folkeafstemningen om euroen og den monetære økonomiske union svarer til, at den til enhver tid siddende regering nægter at anerkende en folkeafstemning/et folketingsvalg.

En tilsidesættelse af valget om den monetære økonomiske union til fordel for EU’s bankunion er en tilsidesættelse af grundloven.

En bankunion gør, at EU må lukke en dansk bank uden om Nationalbanken og den siddende regering. Hvordan vil man bortforklare, at det er suverænitetsafgivelse?

Tænk på:

 1. Danmark kommer til at hæfte for Sydeuropas gigantiske gæld.
 2. EU vil oprette et EU-skatteministerium i 2025. EU-skattevæsnet skal stå for indkrævning af såvel stats- som kommunalskat.
 3. Banker og skattevæsnet har et tæt samarbejde.
 4. EU vil herefter have indført det totale overvågningssamfund, styret fra Bruxelles.
 5. Justitsministeriets embedsmænd vurderer, at dansk tilslutning til bankunionen kan ske uden folkeafstemning.

Læs Jesper Tynells bog Mørkelygten. Her viser han med dokumentation, hvordan politikerne manipulerer og får embedsmændene til at gå langt udover det tilladte i deres iver for at gennemføre det, der tjener dem bedst. Jesper Tynell modtog Cavlingprisen – uden beskyldninger om injuriesag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. maj. 2019 - 09:04   14. maj. 2019 - 10:10

Læserbrev

af Anders Liljensøe, Glamsbjerg
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).