25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Destruktiv ledelse og usaglige fyringer

Destruktiv ledelse og usaglige fyringer

Aarhus Kommune har nu hyret et advokatfirma, der skal stå for den uvildige undersøgelse af forholdene i Teknik & Miljø-forvaltningen.

Åbent brev til Aarhus Byråd og pressen.

Vi hilser med tilfredshed at borgmesteren nu har truffet beslutning om hvilket advokatfirma, der skal stå for den uvildige eksterne undersøgelse af personalesager, arbejdsmiljø og ledelse i Teknik & Miljø.

Havde man fra begyndelsen lyttet til de kritiske røster i stedet for at straffe budbringeren, var vi ikke endt i denne situation.

Det har været op ad bakke at få støtte til denne undersøgelse, hvor stærke kræfter har forsøgt at forpurre det med henvisning til, "at alt var kørt efter bogen". Mange har haft kendskab til de kritisable forhold i Teknik & Miljø uden at blive hørt, og "Gruppen af fyrede" har fastholdt, at der var noget fuldstændigt råddent i afdelingen.

 Vi har blandt andet gjort opmærksom på følgende:

  • Grov mobning, som har haft karakter af systemmobning. Mobningen var systematisk og umulig at forsvare sig imod.
  • Destruktiv ledelse med chikane af kritiske ansatte og udvikling af en "tavshedskultur" også blandt politikere.
  • Misbrug af offentlige midler til private formål. 

Det har blandt andet medført bortvisning og politianmeldelse af en ledende chef, som har mistet sin fratrædelsesgodtgørelse. Flere mellemledere har fået tjenstlige påtaler. HR-chefen er fjernet fra afdelingen. Kort sagt så sejler det uden respekt for de ansatte, som dagligt udfører et vigtigt arbejde til gavn for byens borgere.

Whistleblowerordning

Vi ser med tilfredshed frem til, at der indføres en whistleblower-ordning i Aarhus Kommune, men der er også brug for en oplysningskampagne i kommunen om offentligt ansattes ytringsfrihed og ytringspligt, når det gælder konstatering af kritisable forhold. Havde man fra begyndelsen lyttet til de kritiske røster i stedet for at straffe budbringeren, var vi ikke endt i denne situation.

Kommunen skriver i notat af 15. august, at vores ønske om støtte til ekstern juridisk bistand til gruppen af de fyrede ikke kan komme på tale. Man afviser det med henvisning til at det ikke ”kommer det kommunale fællesskab til gode”(citat). Det må stærkt afvise. Hvis der er nogen som har arbejdet for borgerne og det kommunale fællesskab så er det gruppen af fyrede.

Vi har arbejdet frivilligt med at få sandheden frem og få ryddet op, sparet kommunen for et stort fratrædelsesbeløb til en ledende chef. Man er holdt op med at hyre konsulenter og har sparet millioner, indkøbsaftaler bliver nu overholdt og vi har udført "gratis revisionsarbejde" for kommunen. Man kan jo tilbyde os genansættelse, så vi i lighed med de fastansatte, der nu også skal interviewes, får løn for og støtte til at deltage i den nødvendige oprydning.

Vi går positivt ind i undersøgelsen og håber, at også andre, som har viden om de kritisable forhold, træder frem.

Brian Sten Larsen, Finn Therkildsen. Jesper Haahr Mortensen, Kim Dybris, Niels Richard Madsen, Lars Poulsen, Marianne Engelin, Manfred Komac, Niels Bonde, John Hviid Jakobsen, Per Knudsen, Karen Margrethe Jepsen.

 

04. okt. 2017 - 08:26   04. okt. 2017 - 08:30

Åbent brev

fra de fyrede fra Teknik & Miljø i Aarhus