13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Den nye regering må og skal afskaffe diskrimination

Læserbrev

Den nye regering må og skal afskaffe diskrimination

Mange dansk-somaliere føler daglig utryghed over den tidligere regerings målrettede forsøg på at smide så mange som muligt med somalisk herkomst ud af landet. Stop med denne hetz og forfølgelse af en minoritetsgruppe, appellerer AarhuSomali.

Danmarks nye regering må afskaffe den diskrimination, der gennem de senere år har infiltreret love og regler og praksis i Danmark. Det er folketingsvalgets klare tale på lige fod med en øget klimaindsats, så det har AarhuSomali en klar forventning om.

I AarhuSomali, en sammen-slutning af 13 somaliske foreninger i Aarhus, har vi en klar forventning om, at den nye regering hurtigst muligt afskaffer de diskriminerende love og regler.

I de såkaldte ”ghetto”-love og ”ghetto”-lister er der andre regler for ”ikke-vestlige” indvandrere, end der er for ”hvide danskere”. Der er hermed tale om åbenlys diskrimination på baggrund af herkomst.

Aarhus Kommune har spurgt Justitsministeriet, om man må afvise folk med ”ikke-vestlig” herkomst som lejere til lejligheder i udsatte boligområder. Ministeriet har svaret, at dette ikke er sagligt begrundet og dermed ikke lovligt. Der henvises til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14, der forbyder diskrimination.

Men stadigvæk er der ”ghetto-love” og ”ghetto-lister” med åbenlys diskrimination af folk med ”ikke-vestlig” baggrund. I AarhuSomali, en sammenslutning af 13 somaliske foreninger i Aarhus, har vi en klar forventning om, at den nye regering hurtigst muligt afskaffer de diskriminerende love og regler.

Desværre er diskriminationen langt mere omfattende end dette, så meget skal ændres. Der er den lave integrationsydelse, som nu er omdøbt og endnu lavere. Der er de øvrige ”fattigdomsydelser”, indført for især at ramme folk med anden etnisk baggrund end dansk. Der er ”burkaforbuddet”, dobbelt straf i ”ghettoområder”, vuggestuetvang, og så er der alle stramningerne med hensyn til familiesammenføring, tolkebistand, opnåelse af statsborgerskab – man kan blive ved og ved.

Mange dansk-somaliere har desuden en kæmpestor daglig utryghed, nemlig den tidligere regerings målrettede forsøg på at smide så mange som muligt med somalisk herkomst ud af landet. Særligt med hensyn til dette vil AarhuSomali appellere til den nye socialdemokratiske regering, at man stopper med denne hetz og forfølgelse af en minoritetsgruppe, hvor langt det største flertal bare gerne vil have lov til at leve i fred og deltage i samfundslivet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. jun. 2019 - 09:07   17. jun. 2019 - 09:28

Læserbrev

af Daud Hussein Ahmed og Abdirashid Sheikh, talsmænd for AarhuSomali
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).