09 Apr 2020  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Den Grønne Gruppe 3F Aalborg om OK20

Udtalelse

Den Grønne Gruppe 3F Aalborg om OK20

“Når vores kollegaer i de andre grupper ikke har været i nærheden af at få deres ønsker opfyldt, så kalder det på solidaritet fra os andre,” udtaler formand Kasper Johansen.

Så blev vi præsenteret for forligsmandens skitse, og vi er klar til næste skridt.

Og trods coronakrise og en befolkning i mere eller mindre undtagelsestilstand bliver vores overenskomster nu sendt til afstemning.

Den økonomiske ramme er simpelthen for lille. Men vores forhandlere har ud fra de rammer, der har været til deres rådighed, gjort, hvad de kan.

I Den Grønne Gruppe har vi en lille håndfuld overenskomster til afstemning.

Der er generelt opbakning til vores forhandlere i forhandlingsudvalgene. De har kæmpet det bedste, de har lært, til gavn for alle vores kollegaer. Og de har formået at få mange af ønskerne med videre i aftalerne.

Der er i alle overenskomster lavet nogle fornuftige aftaler, blandt andet gode forbedringer på de bløde værdier, forhøjelse af løntillæg for lørdagsarbejde på mejerioverenskomsten og en permanent aftale omkring flekstidsaftalen på DAG-overenskomsterne med videre.

Men fælles for dem alle er, at den økonomiske ramme følger fællesoverenskomsten fra transportområdet.

Det vil sige, at timelønnen i perioden stiger 9,55 kroner. Vi mener i 3F Aalborg, at det er for lidt, og at vores medlemmers hårde arbejde ude på arbejdspladserne er mere værd.

Den økonomiske ramme er simpelthen for lille.

Men vores forhandlere har ud fra de rammer, der har været til deres rådighed, gjort, hvad de kan.

Vi har i 3F Aalborg igennem hele OK20-forløbet sagt, at vi er sammen om OK20. Vi har desværre set, at vores kollegaer i de andre grupper slet ikke har fået det, de havde stillet som krav.

Blandt andet fik Transportgruppen ikke deres værn imod 0-timers-kontrakter, Industrigruppen fik ikke hævet deres mindsteløn, så de kollegaer, der går på mindstelønnen, stadig ikke vil kunne opnå den høje dagpengesats, kollegaerne i Hotel og Restauration kunne ikke nå til enighed om modregning af personligt tillæg i timelønnen, og vores kollegaer i Byggegruppen fik ikke deres værn mod social dumping, der så desperat er behov for, så vi kan få løftet alle udenlandske kollegaer på lønniveau med os andre.

Når vores kollegaer i de andre grupper ikke har været i nærheden af at få deres ønsker opfyldt, så kalder det på solidaritet fra os andre, der har fået fornuftige aftaler.

Det samme vil vi have ønsket, hvis det var os, der stod tilbage med en følelse af at havde bragt en masse til bordet uden reelt at have fået en bid af kagen.

‘Derfor bliver det herfra et nej til overenskomsten 2020.’

Det er selvfølgelig jeres demokratiske ret og helt i min ånd, at I selv afgør jeres stillingtagen ude på arbejdspladserne. Vigtigst af alt er, at man får stemt, så vores demokratiske model kan blive brugt som fortjent.

I en tid, hvor fællesskab og solidaritet fylder rigtigt meget i vores samfund, så lad os også stå sammen om OK20!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2020 - 13:59   26. mar. 2020 - 14:22

Udtalelse

af Kasper Johansen, formand for Den Grønne Gruppe 3F Aalborg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).