25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Dekadent EU-top bruger løs af svindende EU-midler.

Dekadent EU-top bruger løs af svindende EU-midler.

Det ene prestige milliardbyggeri efter det andet bliver bygget i EU’s hovedstad Bruxelles på trods af, at der formentlig er et hul på 68 milliarder efter Storbritanniens farvel til EU.

Danmark skal ud af EU og samarbejde mere med EFTA-landene, i demokratiske og økonomisk ansvarlige rammer.

Som forventeligt så tænker bureaukraterne i EU kun på deres behov for pomp og pragt og ikke på dem, der skal betale for prestigebyggerierne.

Man burde sætte tæring efter næring og spare lidt på de til hånden værende midler i stedet for bare at kræve flere skatter fra de efterhånden anstrengte økonomier i medlemslandene.

Det sender jo reminiscenser tilbage til det gamle Romerrige, hvor de lande, der var underlagt Rom, sendte tributter til at betale for byen Roms underhold.

Disse tider med totalitær magt til en smal elite, der bare brugte ødselt løs af andres hårde slid, fandt sted for 2000 år siden i Europa. Det burde vel ikke kunne finde sted i dag, eller er det kun mig, der kan se, hvor EU er på vej hen?

Danmark skal ud af EU og samarbejde mere med EFTA-landene, i demokratiske og økonomisk ansvarlige rammer.

12. feb. 2018 - 14:29   15. feb. 2018 - 16:52

Læserbrev

af Bo Wærn Kristensen, kontaktperson for Folkebevægelsen mod EU – Næstved komite