16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -4 °C

De offentligt ansatte har udvist samfundssind, og nu skal regningen betales!

Udtalelse

De offentligt ansatte har udvist samfundssind, og nu skal regningen betales!

De offentligt ansatte skal ikke kun møde en samfundsmæssig anerkendelse i form af varme ord og pæne hensigtserklæringer, udtaler DKP's Faglige Udvalg.

I starten af 2021 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område.

Forhandlinger, der utvivlsomt vil blive mødt af de statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere med krav om løntilbageholdenhed og øget fleksibilitet.

De offentligt ansatte har en velbegrundet forventning om en reallønsfremgang for deres store indsats. De skal ikke mødes med krav om løntilbage-holdenhed og efterbetalinger!

Udgangspunktet for forhandlingerne synes da også umiddelbart vanskelige. Den manglende forventede lønudvikling indenfor det private område vil ramme de offentlige ansatte grundet reguleringsordningen. En ordning der skal sikre, at løngabet mellem offentlige og private arbejdspladser forbliver intakt.

Efter finanskrisen i 2008 var der en tilsvarende situation på arbejdsmarkedet. Da man vedtog overenskomsten inden for det offentlige område i foråret 2008, havde man en forventning om en regulær lønstigning hos de privatansatte, som dog udeblev grundet den økonomiske krise, der for alvor fejede ind over landet i slutningen af 2008.

Da de offentligt ansatte efter tre år igen skulle forhandle i 2011, blev det med et krav fra arbejdsgiverne om tilbagebetaling af dele af de lønstigninger, de offentligt ansatte havde fået i overenskomstperioden. En situation der medførte reallønsfald hos alle de statsligt, regionalt og kommunalt ansatte lønmodtagere i årene derefter.

En tilsvarende situation må og skal forhindres. De offentligt ansatte har om nogen stået i front, når det drejer sig om coronakrisen. Det er sygeplejersker, pædagoger, lærere, sosu-assistenter, rengøringsassistenter med flere, der dagligt har skullet løse de opgaver, som epidemien har medført. Det er dem, der har skullet udvise fleksibilitet, indgå i beredskab, løse ekstra opgaver og udvise det "samfundssind", som regeringen igen og igen har opfordret til.

Men de offentligt ansatte skal ikke kun møde en samfundsmæssig anerkendelse i form af varme ord og pæne hensigtserklæringer.

Den skal også kunne se en samfundsmæssig anerkendelse for deres indsats i form af en lønstigning, der reelt afspejler deres enorme indsats under coronakrisen.

Derfor må og skal der lægges det nødvendige pres på regeringen for at sikre, at den økonomiske ramme, der skal aftales til lønforbedringer indenfor det offentlige område, bliver af en sådan størrelse, at reallønnen ikke bare sikres, men at en reel lønstigning bliver virkelighed indenfor det offentlige område.

De offentligt ansatte har en velbegrundet forventning om en reallønsfremgang for deres store indsats. De skal ikke mødes med krav om løntilbageholdenhed og efterbetalinger!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. nov. 2020 - 12:23   23. nov. 2020 - 12:31

Udtalelse

fra DKP's Faglige Udvalg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).