18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

De lokale foreninger beder alle om at bevare selvkontrollen

Åbent brev

De lokale foreninger beder alle om at bevare selvkontrollen

En meddelelse til beboerne i Gellerup-området fra de lokale foreninger, som vil påbegynde en række handlinger.

Om Rasmus Paludans besøg fredag den 5. juni, hvor besøget førte til en protest fra nogle beboere, der endte med, at en borger blev såret ved et skud affyret af politiet.

De lokale foreninger beder alle om at bevare selvkontrollen og ikke lade sig blive trukket med af disse provokationer, som vi udsættes for. Det er for at undgå spændinger i området og for at bevare borgernes sikkerhed.

På baggrund af disse begivenheder har nogle lokale foreninger lørdag den 6. juni holdt et møde for at diskutere konsekvenserne af de gentagne provokerende besøg og de opståede reaktioner.

De lokale foreninger beder alle om at bevare selvkontrollen og ikke lade sig blive trukket med af disse provokationer, som vi udsættes for. Det er for at undgå spændinger i området og for at bevare borgernes sikkerhed.

Vi er alle irriterede over disse besøg, der provokerer muslimernes følelser.

Vi accepterer ikke Paludans besøg, og vi opfordrer alle ansvarlige til at håndhæve samt bruge de love, der kriminaliserer disse besøg.

Vi er en del af dette land, og dermed er det også vores ansvar at overholde loven og ikke sabotere området og forstyrre de fredelige borgere, de syge, de ældre og andre.

Derfor påbegynder vi følgende handlinger:

1. Der er oprettet en Facebook-side, hvor der opfordres til at afvise racisme og bekræfte princippet om sameksistens.

2. Der afholdes et udvidet møde med deltagelse af politiet, kommunen og civilsamfundsorganisationer, der er afvisende over for racismen, sammen med de lokale foreninger i Gellerup-området.

3. De politiske partier inviteres til at drøfte disse provokerende besøg, da partierne også har et ansvar for at vedtage eller håndhæve love, der øger befolkningens sikkerhed, fred og sameksistens samt at sætte stop for hån mod de forskellige trosretninger.

4. Der sendes en skrivelse til byrådet og borgmesteren, hvori vi forklarer, hvorfor vi er imod disse provokerende besøg.

5. Vi inviterer de unge til dialog for at høre deres krav. Og der indledes et samarbejde med dem for at nå frem til en løsning, hvor de kan håndtere disse provokerende besøg og dermed sikre fred og sikkerhed i Gellerup-området.

Afslutningsvis opfordrer vi os selv og forældrene til at tale med de unge/børnene og lytte til deres meninger, så vi kan finde fredelige metoder til at håndtere de udfordringer og provokerende situationer, som vi fortsat kan blive udsat for.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. jun. 2020 - 16:04   10. jun. 2020 - 16:08

Åbent brev

fra de lokale foreninger
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).