09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Dansk Sygeplejeråd kræver nedskæringsstop

Åbent brev

Dansk Sygeplejeråd kræver nedskæringsstop

Vi ser med stor undren på, at der nu igen skæres i antallet af medarbejdere på de nordjyske hospitaler, skriver Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland til det nordjyske Regionsråd.

Arkivfoto.
FOTO: Tina Senika
1 af 1

Kære politikere!

Vi ser med stor undren på, at der nu igen skæres i antallet af medarbejdere på de nordjyske hospitaler.

Vi har brug for, at alle spareplaner sættes på hold, til den økonomiske situation er afklaret. I må holde op med at gøre situationen på sygehusene værre dag for dag.

Det er ikke bare kortsigtet, men også utroværdigt, i en tid, hvor der tales om at ansætte 1000 ekstra sygeplejersker på sygehusene. Det vil svare til omkring 100 ekstra sygeplejersker i Nordjylland.

Udviklingen går imidlertid i den stik modsatte retning:

 • I dag melder Regionshospital Nordjylland ud, at der skal spares 39 millioner kroner, svarende til omkring 53 færre stillinger. 

 • Aalborg Universitetshospital er ved at konkretisere spareplaner for 77,5 millioner kroner – herunder en nedlæggelse af op til 23 medicinske sengepladser.

 • Psykiatrien har spareplaner for 7,7 millioner kroner.

 • Bare fra 3. kvartal 2018 til 2. kvartal i år er der i Nordjylland blevet 114 færre fuldtidsansatte sygeplejersker. Et fald, der er mere end dobbelt så stort som landsgennemsnittet.

Det går altså den helt forkerte vej – og det går ud over både patienter og personale.

Hvis løfterne om 1000 flere sygeplejersker skal opfyldes, er der derfor brug for et akut stop for nedskæringer på sygehusene.

Ifølge aftalen om finansloven er der penge på vej – også til Nordjylland. Vi ved også, at der allerede er begyndende mangel på sygeplejersker. Derfor forekommer det utroværdigt og som manglende rettidig omhu, at der lige nu skal spares, skæres og fyres ansatte.

Vi har brug for, at I udviser mod. Vi har brug for, at alle spareplaner sættes på hold, til den økonomiske situation er afklaret. I må holde op med at gøre situationen på sygehusene værre dag for dag. Ellers risikerer vi, at personalet giver op, og endnu flere dygtige og erfarne sygeplejersker forlader sygehusene og faget.

I stedet har vi brug for, at løfterne fra finansloven bruges til at tænde håb og skabe en optimistisk spiral på sygehusene. Til gavn for ikke bare de ansatte, men i høj grad også for patienterne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. dec. 2019 - 15:14   05. dec. 2019 - 15:26

Åbent brev

fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland – kredsformand Jytte Wester, kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund, kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).