03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Coronavirus skelner ikke mellem turisten og arbejderen

Læserbrev

Coronavirus skelner ikke mellem turisten og arbejderen

... vigtigt, at der ikke mindst på arbejdspladserne gøres en meget stor indsats for at minimere smitterisiko, mener Christian Juhl (Ø).

Der har fra arbejdspladser og i pressen været rejst spørgsmål om udenlandske arbejdere og smitterisiko. Arbejdskraft fra andre lande er fritaget for karantæne eller test ved indrejse til Danmark.

Der er et stigende behov for, at Arbejdstilsynet genoptager det opsøgende arbejde.

Flere ansatte efterlyser behov for at Arbejdstilsynet genoptager det opsøgende arbejde, da arbejdsgivere i flere tilfælde ikke sørger for, at der arbejdes med nødvendig afstand og tages de nødvendige forholdsregler med hygiejne mm. og at arbejdsmiljøloven iøvrigt overholdes.

Det er hamrende vigtig, at der ikke mindst på arbejdspladserne gøres en meget stor indsats for at minimere risiko for corona-smitte. Kampen mod corona-smitten er en del af indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Jeg kan godt forstå, at flere ansatte undrer sig over denne forskel i krav, der stilles til mennesker, der krydser grænsen. Arbejdere og lønmodtagere, der kommer fra andre lande, har præcis ligeså stor en risiko for at medbringe smitte, som de, der har været på ferie i et andet land. Corona-virussen skelner ikke mellem turisten og arbejderen.

Hertil kommer, at ansatte på deres arbejdsplads ofte er tæt sammen med mennesker i mere end 8 timer dagligt, og dermed har en øget risiko for både at smitte og blive smittet end mennesker, der er hjemsendte eller arbejdsløse.

Oveni tilbydes mange udenlandske arbejdere boliger og opholdsrum under meget trange forhold, hvor der ikke er mulig hverken at holde afstand eller opretholde den høje sanitære standard, som vi beder resten af befolkningen om.

Der er et stigende behov for, at Arbejdstilsynet genoptager det opsøgende arbejde for at være med til at sikre, at arbejdsmiljøet generelt – men også at forholdsregler om coronasmitte overholdes.

Det er på høje tid, at ministeren ser på forholdene.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. mar. 2020 - 11:00   31. mar. 2020 - 11:51

Læserbrev

Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).