18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Buschaufførerne i Randers er utrygge

Udtalelse

Buschaufførerne i Randers er utrygge

Efter der igen er indstigning gennem fordøren, frygter chaufførerne at blive smittet med covid-19.

Buschaufførerne i Randers er utrygge:

18. juni åbner busserne igen for indstigning gennem fordøren. Buschaufførerne er selvfølgelig glade for, at covid-19-pandemien er så meget under kontrol, at også deres arbejde normaliseres.

Derfor skal buschaufførerne og 3F Randers Transportgruppe foreslå, at der installeres plexiglasafskærmninger hurtigst muligt.

Der er dog visse ting, som gør dem utrygge. Buschaufførerne er meget bange for, at en eventuel superspreder er blandt dem, man er bange for at selv at blive smittet, man er kort sagt meget utryg ved hele ”normaliseringen”.

Buschaufførerne kan ikke forstå, det i mange andre lande er påbudt med mundbind i offentlig trafik, eller der er lavet særlige foranstaltninger, som beskytter mod smittespredningen. Det kunne være en plexiglasrude, som beskytter både passager og chauffør mod smitte. 

3F Randers og bybuschaufførenes tillidsmand Jan Laursen har foretaget en hurtig rundspørge blandt buschaufførerne, og over 90 procent føler sig utrygge. De føler ikke, der er kommet retningslinjer, de føler ikke, der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til deres sikkerhed, ja, i det hele taget er det meget ubehageligt.

En situation lignende Hjørring eller andre steder med en stor spredning kan via det øgede antal passagerer få meget fatale konsekvenser. Derfor skal buschaufførerne og 3F Randers Transportgruppe foreslå, at der installeres plexiglasafskærmninger hurtigst muligt.

Vi opfordrer Midttrafik og operatørerne til at tage vores bekymringer alvorligt.

På buschaufførernes vegne, Jan Laursen, tillidsrepræsentant Nobina Randers, Jens Laursen, transportgruppeformand 3F Randers.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jun. 2020 - 15:42   18. jun. 2020 - 15:48

Udtalelse

fra buschaufførerne i Randers
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).