03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Brug motorvejspenge til grøn omstilling

Læserbrev

Brug motorvejspenge til grøn omstilling

Brug motorvejpenge til at sætte gang i den grønne omstilling og beskæftigelsen, opfordrer Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

Aalborg Kommune har de sidste to år afsat 30 millioner kroner (i alt 60 millioner kroner) til en kommunal medfinansiering af en motorvej hen over Egholm. Set i lyset af den krise vi står i nu, foreslår Enhedslisten, at disse penge nu frigives og bruges til anlægsinvesteringer, som kan fremme den grønne omstilling og beskæftigelsen.

Vi kunne investere i støjdæmpende foranstaltninger i forhold til trafikstøjen og renoveringer af skoler og institutioner.

Vi har brug for en massiv investering i flere og bedre cykelstier samt bedre forhold for cyklister, bedre vilkår for den kollektive trafik. Vi kunne for eksempel nedsætte taksterne i Aalborg midlertidigt for hurtigt at få gang i denne efter coronakrisen.

Vi kunne investere i støjdæmpende foranstaltninger i forhold til trafikstøjen og renoveringer af skoler og institutioner.

Der er masser af uopfyldte behov i Aalborg, som kunne opfyldes – samtidig med, at vi får gang i beskæftigelsen – hvis vi frigør de 60 millioner, som er afsat til en motorvej, som ikke er besluttet af staten endnu. En motorvej vi slet ikke ved, om vi nogensinde får.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. mar. 2020 - 15:26   27. mar. 2020 - 15:33

Læserbrev

af Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).