25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Biomasseforbrug truer naturens mangfoldighed

Biomasseforbrug truer naturens mangfoldighed

Replik til Peter Kofod Kristensen, Ørsted: Ørsted fortjener ros for, at de udbygger en vedvarende energikilde som havvind. Når det gælder biomasse er selskabet imidlertid på vej i gal retning for fulde sejl.

Ved at tage biomasse ud af skoven påvirker man også uundgåeligt skovens mulighed for at opsuge CO2.
FOTO: Liselotte Sabroe/Scanpix
1 af 1

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted svarer her i avisen på mit kritiske indlæg om Ørsteds brug af biomasse, der blev bragt i Arbejderen den 13. februar. 

>>Læs Peter Kofod Kristensens indlæg her

Gennem massivt at udvide brugen af biomasse låser Ørsted energiproduktionen til at brænde flis og træpiller flere årtier frem.

I sit svar tilbageviser han Verdens Skoves kritik af, at Ørsted satser på biomasse til skade for klima og skov. Kofod Kristensen betegner omlægningen til biomasse i el- og varmeproduktionen som ”en rigtig god løsning” for klimaet.

Imidlertid advarede Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige komité allerede i 2011 om, at biomasse kun bør anses som en CO2-neutral og vedvarende energikilde, i det omfang biomassen gendannes. Dette er en proces, der kan tage flere årtier. I praksis betyder det, at fyring med træ ikke er CO2-neutralt. 

Samtidig pumpes der hvert år store mængder CO2 ud i atmosfæren fra danske biomasseværker. Ved at tage biomasse ud af skoven påvirker man også uundgåeligt skovens mulighed for at opsuge CO2.

Kofod Kristensen påstår, at dyrket skov optager mere CO2 end urørt skov. Dermed ser han bort fra videnskabelige undersøgelser, der viser at gamle, urørte skove rent faktisk optager mere CO2 end dyrkede skove. Alt i alt er klimagevinsten ved at omstille til biomasse derfor stærkt tvivlsom.

Skovnaturen påvirkes også af, at biomasse produceres i stor stil. Kofod Kristensen synes her kun at have blik for skoven i et produktionsperspektiv. Men skoven har både en herlighedsværdi og en værdi for de planter og dyr, der lever i den.

For et par år siden indberettede Naturstyrelsen til EU, at biodiversiteten i danske skove har det ringe. Det er derfor meget uheldigt, at træer med lav tømmerværdi fjernes. Skovens dyre- og planteliv har nemlig brug for, at døde træer bliver i skoven og rådner op i skovbunden.

Kofod Kristensen slår på, at Brancheaftalen om biomasse ”sikrer” bæredygtighed. Men det er en aftale, der ikke klart definerer, hvad bæredygtighed er. Den omtalte brancheaftale, som den ligger nu, er følgelig ingen garanti hverken for ”bæredygtig” biomasse eller ”grøn” energi.

Ørsted fortjener ros for, at de udbygger en vedvarende energikilde som havvind. Når det gælder biomasse er selskabet imidlertid på vej i gal retning for fulde sejl.

Gennem massivt at udvide brugen af biomasse låser Ørsted energiproduktionen til at brænde flis og træpiller flere årtier frem. Dermed forsinkes udbredelsen af reelt vedvarende og emissionsfri energikilder.

Lad os derfor få fokus på sol, vind, geotermi og varmepumper, mens vi udfaser biomasse. Indtil det sker, bør al biomasse komme fra ansvarligt skovbrug, der er certificeret med den anerkendte FSC-ordning.

Fortsætter omstillingen til biomasse i samme tempo som nu, risikerer vi, at de store tabere bliver skoven og klimaet.

16. feb. 2018 - 11:41   21. feb. 2018 - 16:15

Læserbrev

af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove