07 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

At betale aflad

Læserbrev

At betale aflad

I 1500-tallet betalte man aflad. “Det ser ud, som om vore politikere er startet på noget lignende, når der fremsættes forslag om, at har vi været ud at flyve, kan samvittigheden bringes i orden ved at betale et beløb til skovplantning”, skriver Flemming D. Kramer.

I Tyskland i 1517 gjorde Martin Luther mange forsøg på at standse betaling af “aflad”.

Den katolske kirke indbildte befolkningen uhyre mange ting om at betale sig fri for synder, man kunne betale forfædre fri for skærsilden, man kunne betale aflad!

Endvidere skal billetpriserne til tog, bus og metro sænkes ganske betragteligt, i mange tilfælde skal det være gratis.

I kirkerne stod der en kiste med teksten: “Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”.

Det ser ud, som om vore politikere er startet på noget lignende, når der fremsættes forslag om, at har vi været ud at flyve, kan samvittigheden bringes i orden ved at betale et beløb til skovplantning!

Det ville være mere rigtigt at opkræve et beløb for flyrejser, som blev anvendt til at nedbringe prisen på togbilletter. Vi må have et tættere samarbejde med togdrift i Europa. Endvidere skal billetpriserne til tog, bus og metro sænkes ganske betragteligt, i mange tilfælde skal det være gratis.

Der skal være mange, mange flere parkeringspladser til biler og mulighed for henstilling af cykler ved vore stationer. Sådanne tiltag ville betyde en markant sænkning af forureningen, men er stadigvæk langtfra løsningen på alle vores miljøproblemer!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. feb. 2020 - 16:04   10. feb. 2020 - 16:24

Læserbrev

af Flemming D. Kramer, Stenløse
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).