11 Dec 2019  

KBH: Overskyet, 4 °C

Bekymringsbrev vedrørende det sociale område i København

Åbent brev

Bekymringsbrev vedrørende det sociale område i København

Fagforeninger, der repræsenterer medarbejdere på det sociale område, skriver til alle syv københavnske borgmestre. Baggrunden er en stigende bekymring for hele det sociale område og p.t. især handicapområdet i Københavns Kommune.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Kære Frank, Jesper, Mia, Cecilia, Franciska, Karina og Sisse.

Vi vælger nu som fagforeninger, der repræsenterer medarbejdere på det sociale område, at skrive direkte til alle syv borgmestre på baggrund af den stigende bekymring, vi har for udviklingen på hele det sociale område og p.t. især handicapområdet i Københavns Kommune.

Det sociale område, herunder især handicapområdet og socialpsykiatrien, er så trængt, at vi nærmer os en nedsmeltning af både den faglighed, der er oparbejdet gennem mange år, og af de eksisterende tilbud.

Lige nu venter vi spændt på mere konkrete udmeldinger fra den nye regering i forhold til formuleringerne om indsatser overfor ulighed og forbedrede forhold i psykiatrien og på handicapområdet. Man kunne have en forhåbning om, at den nye regering vil have større forståelse for de særlige sociale udfordringer, der er i hovedstadsområdet.

Men indtil vi ved mere fra Christiansborg, vil vi opfordre jer til at slutte op om det sociale område. Det er et fælles ansvar at få en budgetaftale i hus, som sikrer et anstændigt serviceniveau i alle forvaltninger. Men med de besparelser, som allerede er udmøntet i budget 2019, samt med de skitserede besparelser for næste budget ser vi en socialforvaltning, der er under nedbrydning.

Når vi ser samlet på de allerede vedtagne besparelser og de, som er foreslået, oplever vi en stor mængde besparelser, der generelt ikke virker sammenhængende og sammentænkte, og som i høj grad aflyser det forebyggende, fastholdende og udviklende aspekt i det sociale arbejde.

Vi ser også tendens til, at man i stort omfang vil anvende revisiteringer, hvor borgernes funktionsniveau bliver revurderet – ikke med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme, men som en besparelse. Dette vil i praksis blive en papirøvelse udelukkende med det formål at kunne skære i serviceniveauet i forhold til borgere i udsatte positioner.

Mennesker med handicap har ikke været i fokus i den forgangne valgkamp, og det er ikke en borgergruppe, der på linje med børneområdet kan rejse brede befolkningsbevægelser bag sig.

Men det sociale område, herunder især handicapområdet og socialpsykiatrien, er så trængt, at vi nærmer os en nedsmeltning af både den faglighed, der er oparbejdet gennem mange år, og af de eksisterende tilbud. Nedbrydningen sker i et tempo, hvor vi er bekymrede for, at skaderne vil vise sig at være uoprettelige. Vi risikerer at komme til at opleve nye episoder med graverende konsekvenser for medarbejdere. Og vi ser nu tab af faglighed og medarbejderflugt, som ikke vil gavne de udsatte borgere.

Vi opfordrer jer derfor til at finde sammen om at tage ansvar for at skabe en fælles løsning for det sociale område. Imens venter vi på, at den nye regering giver København det økonomiske råderum, der skal til for at kunne finansiere sine egne velfærdsudgifter.

Med venlig hilsen fra Helle Vibeke Haslund, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Lars Petersen, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, Susanne Winsløw, fællestillidsrepræsentant for FOA SO-SU i SOF, Eughtina Birkedahl, fællestillidsrepræsentant for Sygeplejerskerne i SOF, Marie Vithen, fællestillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening i SOF, Linda Svendsen, fællestillidsrepræsentant for HK Kommunal i SOF.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. aug. 2019 - 13:27   12. aug. 2019 - 14:00

Åbent brev

fra Helle Vibeke Haslund, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Lars Petersen, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, Susanne Winsløw, fællestillidsrepræsentant for FOA SO-SU i SOF, Eughtina Birkedahl, fællestillidsrepræsentant for Sygeplejerskerne i SOF, Marie Vithen, fællestillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening i SOF, Linda Svendsen, fællestillidsrepræsentant for HK Kommunal i SOF
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
  • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
  • Sendes til debat@arbejderen.dk 
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.