18 Nov 2019  

KBH: Overskyet, dis, 9 °C

Barrierer for klimaprojekter skal fjernes

Læserbrev

Barrierer for klimaprojekter skal fjernes

Med det nye grønne flertal i Folketinget forventer boligordfører Søren Egge Rasmussen, at Enhedslistens forslag bliver vedtaget.

FOTO: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
1 af 1

Igen er meget store dele af Danmark blevet ramt af store regnmængder på kort tid, som har give oversvømmelser på veje og i folks kældre.

Klima-forandringerne har også ramt Danmark, og vi skal klimasikre vores byer og boliger bedst muligt.

Enhedslisten vil sikre, at der bliver gennemført flere projekter, som håndterer regnvand bedre uden at lave dyre løsninger med nedgravede regnvandsledninger.

Derfor genfremsætter Enhedslisten sit beslutningsforslag om at forenkle reglerne og fjerne den kommunale medfinansiering på 25 procent.

Vi skal sikre, at kommuner og spildevandsselskaber arbejder godt sammen for at sikre, at boliger og veje ikke bliver oversvømmet. Klimaforandringerne har også ramt Danmark, og vi skal klimasikre vores byer og boliger bedst muligt.

I 2016 ændrede Venstre-regeringen vilkårene, så kommunerne skal medfinansiere 25 procent af investeringen i klimatilpasningsprojekter. Det har sat stort set alle klimaprojekter i stå.

Derfor skal barriererne fjernes, så vi igen kan få gennemført flere projekter, der løser problemerne med store mængder regn.

Da Enhedslistens beslutningsforslag sidst blev behandlet, var det tæt på at finde flertal.

Med den nye regering og det nye grønne flertal i Folketinget forventer jeg, at forslaget bliver vedtaget. Og det bør ske hurtigst muligt, så kommuner og vandselskaber kan komme videre med at skabe lokale klimaløsninger, som sikrer vores boliger og byer.

Beslutningsforslaget lyder:

Folketinget pålægger regeringen at genindføre 100 pct.-medfinansieringsordningen for klimatilpasningsprojekter og forenkle reglerne for medfinansieringsprojekter, herunder at afbureaukratisere samspillet med det statslige forsyningssekretariat, at give forsyningsselskaber mulighed for at være udfører og bygherre og at forenkle finansieringsforholdene ved projekter for private fællesveje.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. okt. 2019 - 12:59   16. okt. 2019 - 13:25

Læserbrev

af Søren Egge Rasmussen, MF, boligordfører, Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
  • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
  • Sendes til debat@arbejderen.dk 
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.