09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Bæredygtige kunstgræsbaner

Læserbrev

Bæredygtige kunstgræsbaner

Der udlægges hvert år mange tons gummifnuller på banerne for at støtte plastikstråene i bunden. I Norge har man forbudt gummifnuller. Der arbejdes med mere miljørigtige materialer, blandt andet sand, skriver Tue Tortzen.

De idrætsforeninger og skoler, som har fået kunstgræsbaner, er meget glade for dem, og kommunen bør arbejde på at få Skævinge og Hillerød Øst med, så hurtigt der er råd til det.

Vi ved ikke, hvor meget der flyver videre ud i naturen, men der er ikke tvivl om, at det er en alvorlig miljøbelastning.

Men desværre er der store miljøproblemer med de kunstgræsbaner, vi har anlagt, og måden, vi driver dem på.

Der udlægges hvert år mange tons gummifnuller på banerne for at støtte plastikstråene i bunden.

Dette fnuller forsvinder, så der må lægges nyt på med jævne mellemrum. Meget ender på gulvet i omklædningsrum, i afløb og dræn.

Vi ved ikke, hvor meget der flyver videre ud i naturen, men der er ikke tvivl om, at det er en alvorlig miljøbelastning.

I Norge har man forbudt gummifnuller, det samme er ved at ske i Sverige. Der arbejdes med andre og mere miljørigtige materialer af kork eller olivenkerner, men der er også opnået gode resultater med sand.

Det har den fordel, at det ikke flyver væk eller klæber til sko eller fodboldstøvler. Jeg har netop været til et seminar i Skåne, hvor det blev drøftet, hvordan man kan lave mere miljørigtige kunstgræsbaner.

Her besøgte vi også en bane i Kævlinge, som netop er anlagt med sand som bundstøtte. Det virkede som en god bane, og den fik ros af de professionelle sportsfolk, som var med.

Enhedslisten foreslår, at byrådet beder Idræts- og Sundhedsudvalget om at undersøge sagen snarest muligt. Dels for at vore nye kunstgræs bliver anlagt med en mere bæredygtig teknik og dels for at lave en plan for, hvordan vi får ændret driften af de nuværende baner, så vi ikke forurener omgivelserne med gummifnuller.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. okt. 2019 - 14:47   03. okt. 2019 - 15:11

Læserbrev

af Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).