20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Bæredygtig ældrepleje

Udtalelse

Bæredygtig ældrepleje

Enhedslisten vil en bæredygtig ældrepleje, der vokser i tillid og mangfoldighed, udtaler Enhedslisten Århus Vest.

Enhedslisten Århus Vest udtaler fra sit medlemsmøde den 1. september 2020:

Else i liften er seneste dokumenterede eksempel på, at vi har en ældrepleje, hvor opgaven er langt mere i fokus end mennesket.

Det er afgørende vigtigt, at den viden og det nærvær, frontpersonalet har, bliver kernen i fremtidens ældrepleje.

Ældreplejen er udpint gennem mange års besparelser og hovedløse omstruktureringer med alt for mange ledelsesskift.

Enhedslisten ønsker en bæredygtig ældrepleje, hvor politikerne sikrer, at ledelsen er nærværende i forhold til frontpersonale og pårørende, og i det daglige har fingeren på pulsen. Og en ledelse, der præsenterer problemerne opad i systemet i stedet for at sende dem nedad.

Ældreplejen har brug for et uddannet personale, der kan reflektere over den aktuelle praksis, hvor supervision er en selvfølgelig del af arbejdslivet. Og hvor ytringsfrihed går hånd i hånd med ytringspligt, det vil sige en underretningspligt i tilfælde af mistrivsel.

En underretningspligt vil give mange ældre en stemme.

Mange af de plejekrævende ældre kan have svært ved at ytre sig. Ikke alle har pårørende, der kan træde til. Hvis vi skal opnå en lighed i ældreplejen, er det afgørende, at ledelse og personale kan være de ældres stemme.

Vi skal naturligvis også have en ældrepleje, hvor den politiske og faglige ledelse inddrager og lytter til organisationerne, både de ældres organisationer, men også de ansattes organisationer.

Der er i langt højere grad brug for, at medarbejdere og ledelse får ejerskab og bliver en del af udviklingen i ældreplejen. Det er afgørende vigtigt, at den viden og det nærvær, frontpersonalet har, bliver kernen i fremtidens ældrepleje.

Ældreplejen i Aarhus har brug for en økonomi, som tillader, at vagtplanerne er besat med kvalificeret personale og med rum til fleksibilitet.

Enhedslisten vil en bæredygtig ældrepleje, der vokser i tillid og mangfoldighed.

En bæredygtig ældrepleje skal tilføres ressourcer ude, hvor de plejekrævende ældre er. En bæredygtig ældrepleje tiltrækker ledelse og et personale med nærvær, empati og høj faglighed.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. sep. 2020 - 13:53   14. sep. 2020 - 13:59

Udtalelse

af Enhedslisten Århus Vest
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).