12 Nov 2019  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Astronomisk forklaring på global opvarmning

Læserbrev

Astronomisk forklaring på global opvarmning

Tideenergien er årsag til, at Jorden er varm indvendig, og de såkaldte istider og mellemistider. Som regel er Månen drabant til Solen, men ind imellem er den Jordens drabant, så har vi en såkaldt mellemistid, altså som nu. Men som regel er Månen drabant til Solen, og så har vi istid her på Jorden, forklarer Tom Nielsen.

Hvad skyldes den globale opvarmning?

Det har været noget diskuteret, om den globale opvarmning er menneskeskabt eller er en naturlig proces. Men hvis det er en naturlig proces, hvad skyldes den så? CO2 ses i denne forbindelse bort fra. Ligeså radioaktive stoffer. Begge processer har for mange argumenter imod sig.

Man skal ikke kimse ad en astronomisk forklaring, når den ovenikøbet er den rigtige.

Den mest sandsynlige forklaring er derfor, at der er tale om en ren astronomisk forklaring. Der kan ikke rigtig være andre muligheder. Nå, nu er der jo heller ikke noget i vejen med astronomien, så hvorfor ikke? Man skal ikke kimse ad en astronomisk forklaring, når den ovenikøbet er den rigtige.

Nu vides det, at Jorden er meget varm indvendig af samme årsag. Herfra kommer ligeledes de mange vulkaner på Jorden. Så varme er der nok af, så hvor kommer den fra?

Jo, det skyldes alt sammen den såkaldte tideenergi, hvorfra tidevandet kun er en lille del. Tideenergien går gennem hele Jorden, dog mest i de øvre lag. Og er altså årsag til at hele Jorden er rødglødende indvendig. Noget tilsvarende gælder de andre planeter og stjerner.

Så her har vi forklaringen på de såkaldte istider og mellemistider. Men selv i istiderne er Jorden altså varm indvendig. Isen ligger kun yderst og på de polære og andre udsatte områder. Som helhed er Jorden altid varm.

Nu sker det ind imellem, at Månen skifter bane og plads. Som regel er den drabant til Solen, altså en lille planet, men ind imellem er den Jordens drabant, så har vi en såkaldt mellemistid, altså som nu. Men som regel er Månen drabant til Solen, og så har vi istid her på Jorden.

At Månen kan skifte plads skyldes, at Solen er så meget større end Jorden og altså trækker mere i Månen, end Jorden gør. Og når Månens bane er den rigtige, så den passer til Solen, ja så bytter de så at sige, og så skifter vi fra mellemistid til istid igen. Noget tilsvarende kendes fra andre af planetsystemerne, Jupiters eller Saturns.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jun. 2019 - 11:51   19. jun. 2019 - 12:32

Læserbrev

Tom Nielsen, Frederiksberg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
  • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
  • Sendes til debat@arbejderen.dk 
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.