12 Nov 2019  

KBH: Overskyet, 7 °C

Artschauvinisme – fire elefanter og én million grise

Læserbrev

Artschauvinisme – fire elefanter og én million grise

En dyrlæge, som har inspiceret de fire cirkuselefanter, har udtalt, at de er stressede og mistrives. Hvornår udvides dette klarsyn og denne empati til også at omfatte avlssøer, spørger Jette Rosenkvist.

“Tiden er løbet fra, at vilde dyr optræder for mennesker, vi vil hellere se dem i mere naturlige omgivelser fremfor i en manege, hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd”. (citat pol. ordfører Jakob Ellemann-Jensen i Politiken 1.12.18).

Grisen er et naturligt, aktivt dyr og én af klodens mest intelligente arter. Elefanten og grisen ligner hinanden på det felt.

Kunne man forestille sig en udtalelse fra en politiker med næsten tilsvarende ordlyd:

“Tiden er løbet fra, at landbrugsdyr udpines for mennesker, vi vil hellere se dem i mere naturlige omgivelser fremfor i en fabrik, hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd”.

Al ære og respekt for omsorgen for og den frisætning af fire cirkuselefanter, som staten nu har foranlediget.

En dyrlæge, som har inspiceret de fire cirkuselefanter, har udtalt, at de er stressede og mistrives.

Hvornår udvides dette klarsyn og denne empati til også at omfatte Danmarks avlssøer? De står fikserede næsten halvdelen af deres voksenliv i smalle bokse ude af stand til at vende sig 180 grader? Over halvdelen af søerne udvikler mavesår og mere end hver sjette dør eller aflives i stalden inden slagtetid. Der ses stereotyp adfærd og forhøjet stresshormon hos dem. Alt sammen tydelig indikation på mistrivsel.

Grisen er et naturligt, aktivt dyr og én af klodens mest intelligente arter. Elefanten og grisen ligner hinanden på det felt. Hvorfor må den ene art gerne udsættes for lidelse og smerte, mens den anden ikke må? Hvornår ophører politikeres og dyrlægers irrationelle artschauvinisme?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. sep. 2019 - 14:18   13. sep. 2019 - 12:59

Læserbrev

af Jette Rosenkvist, selvstændig, Haderslev
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
  • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
  • Sendes til debat@arbejderen.dk 
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.