26 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Arbejdsgivere kan nu tvinge ansatte til test

Læserbrev

Arbejdsgivere kan nu tvinge ansatte til test

Christian Juhl: Vi skal lave love, der fungerer og bekæmper smitten, ikke overflødige hastelove. Derfor stemte Enhedslisten ikke for loven.

Regeringen er først og fremmest bange for, at vi mister eksport af fødevarer, hvis ikke arbejdsgiverne kan dokumentere, at for eksempel slagterierne er smittefrie. Bag lovforslaget er en dyb mistillid til ansattes sunde fornuft og vilje til at bekæmpe den farlige virus, mener Christian Juhl.
FOTO: PN
1 af 1

Arbejdsgivere fik torsdag 19. november mulighed for at tvinge ansatte til at blive testet for coronavirus og få resultatet udleveret.

Arbejdsgiveren har ret til at kræve, at ansatte skal aflevere resultatet af test, som den ansatte på eget initiativ har foranstaltet. Hvad skal arbejdsgiveren bruge gamle testresultater til?

Regeringens lovforslag blev vedtaget af et flertal i Folketinget. Regeringen er først og fremmest bange for, at vi mister eksport af fødevarer, hvis ikke arbejdsgiverne kan dokumentere, at for eksempel slagterierne er smittefrie.

Meget tyder på, at forslaget er overflødigt. Ministeren har ikke dokumenteret, at aftalesystemet på arbejdspladsen ikke selv kan klare opgaven via frivillige aftaler med de ansatte. Og der er ingen grund til at tro, at det ikke er en fortsat løsning.

"Ude i samfundet" (for eksempel i Nordjylland) har vi i vid udstrækning klaret os med opfordringer til test og til selvisolering. Hvorfor skulle det så være nødvendigt at indføre tvang på arbejdspladserne.

For mig at se er der bag lovforslaget tale om en dyb mistillid til ansattes sunde fornuft og vilje til at bekæmpe den farlige virus.

Loven giver arbejdsgivere ret til at kræve test og til at fyre ansatte, hvis ikke det sker. Og loven går videre end det. Arbejdsgiveren har ret til at kræve, at ansatte skal aflevere resultatet af test, som den ansatte på eget initiativ har foranstaltet. Hvad skal arbejdsgiveren bruge gamle testresultater til?

Oveni friholdes arbejdsgiveren eller selvstændige, som arbejder i virksomheden, for at lade sig teste, selvom det må formodes, at coronavirussen ikke skelner mellem ansatte og arbejdsgivere. Hvad nytter det at lade ansatte teste, hvis arbejdsgiveren måtte være superspreder?

Der er i loven ikke med eneste forslag fokuseret på det forebyggende arbejde på arbejdspladsen eller på for eksempel trange boligforhold for udenlandske arbejdere – men alene på arbejdsgiverens ret til at kræve test.

Der er stor brug for på alle arbejdspladser at øge indsatsen mod smittespredning.

Men test i sig selv mindsker ikke smitten. Det gør alene en styrket forebyggende indsats – hvor test så kan være et enkelt af elementerne.

Endelig er der i loven ikke indbygget garanti mod fyring for medarbejdere, der testes positive. 

Vi skal lave love, der fungerer og bekæmper smitten, ikke overflødige hastelove.

Derfor stemte Enhedslisten ikke for loven.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. nov. 2020 - 12:42   20. nov. 2020 - 15:59

Læserbrev

af Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).