28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Arbejderenhed imod storkapitalen

Udtalelse

Arbejderenhed imod storkapitalen

Kommunistisk Parti opfordrer alle til at synliggøre de kæmpende bevægelser og rejse deres krav i valgkampen. Kæmp også for arbejderklassens enhed, imod magten, kapitalen og deres racistiske håndlangere.

FOTO: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
1 af 1

Igennem mange år har skiftende folketingsflertal ført en ”dem og os”-politik. Ikke kun baseret på etnisk og religiøs opdeling og splittelse, men også en stadig mere skarp klassemæssig opdeling af det danske samfund. En klassepolitik som har gjort hverdagen for stadig flere mennesker mere presset, usikker og marginaliseret, imens en lille snylteroverklasse bliver rigere og rigere og mere magtfulde.

Kommunistisk Parti opfordrer til at bakke op om og stemme på Folkebevægelsen mod EU. Til folketingsvalget opfordrer Kommunistisk Parti til at stemme på Enhedslisten.

Kommunistisk Parti opfordrer alle til at bruge folketingsvalgkampen til at synliggøre de kæmpende bevægelser og rejse deres krav i valgkampen. De virkelige forandringer sker i hverdagens klassekamp igennem forandringer, der kommer fra neden. Derfor må politikere og de politiske partier stilles til regnskab overfor den klassepolitik, som de fører og fortsat vil føre.

Kæmp også i valgkampen for arbejderklassens enhed, imod magten, kapitalen og deres racistiske håndlangere.

Kommunistisk Parti opfordrer til især at fokusere på følgende:

 • Social oprustning, mere velfærd – nej til kontanthjælpsloftet og integrationsydelse. Genopret dagpengene. Nej til skattelettelse til de rige.

 • Opsig velfærdsforliget – fingrene væk fra pensionsalderen.

 • Nej til social dumping – samme overenskomstmæssige forhold for alle.

 • Nej til ghettoplanen og ødelæggelse af den almennyttige boligsektor.

 • Danmark ud af finanspagten – skrot budgetloven.

 • Nej til kapitalens ødelæggelse af natur og biodiversitet. Red klimaet og naturen, ikke kapitalismen.

 • Nej til etnisk udrensning og splittelse, nej til racisme og fascisme.

 • Nej til NATO's krige og EU-hær.

Med udskrivelsen af folketingsvalget føres der nu to valgkampe. Dels EU-valget hvor Kommunistisk Parti opfordrer til at bakke op om og stemme på Folkebevægelsen mod EU. Det er afgørende, at modstanderbevægelsen imod EU, som kæmper for dansk udtræden af EU, fortsat er repræsenteret i EU-parlamentet for at kunne sætte den nødvendige EU-kritiske dagsorden i den politiske kamp. Vær aktiv i Folkebevægelsens valgkamp!

Til folketingsvalget opfordrer Kommunistisk Parti til at stemme på Enhedslisten, som på en række områder rejser den aktive fagbevægelses og de folkelige bevægelsers krav i Folketinget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. maj. 2019 - 10:31   09. maj. 2019 - 11:20

Udtalelse

fra Kommunistisk Parti
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).