23 Feb 2020  

KBH: Spredte skyer, let regn, 4 °C

Appel til budgetpartier: Skån specialskolerne!

Appel

Appel til budgetpartier: Skån specialskolerne!

Velfærdslisten appellerer til de partier, der er med i forliget om Randers Kommunes budget for 2020. “Vi har et stort ønske om, at I lige trækker vejret en ekstra gang.”

Kære forligspartier (Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti).

I har indgået et forlig om Randers Kommunes budget for 2020, som vi i Velfærdslisten ikke kan tilslutte os. Årsagen hertil er, at forliget – selv om en del nedskæringer annulleres – indeholder store forringelser af den kommunale kernevelfærd.

Med håb om at I – for børnenes skyld – vil lytte!

Imidlertid håber vi, at I alligevel vil lytte til og tage denne henvendelse alvorligt.

Vi så gerne alle nedskæringer, der forringer kernevelfærden, fjernet. Det er imidlertid næppe sandsynligt, at I pludselig skulle lave forliget så grundlæggende om.

Vi skal dog tillade os at fremsætte denne appel, der burde være både realistisk og mulig.

Vi foreslår, at I helt dropper den rammenedskæring på specialskolerne, der i forliget halveres, således den i sig selv medfører, at specialskolerne over de næste fire år får 19 millioner kroner mindre til børnene.

Det vil have store og efter vores opfattelse urimelige konsekvenser for børnene, hvis nedskæringen gennemtvinges.

Det er givet, at den direkte konsekvens af besparelserne vil være færre varme hænder.

Det betyder, at der vil være færre voksne til at tage sig af de allersvageste børn. Dermed forringes kvaliteten af undervisningen. Styrken på specialskolerne er netop, at man kan indrette undervisningen, således nogle børn kan få enkeltmandsundervisning, mens andre kan undervises i mindre eller større grupper. Denne fleksibilitet er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med, at eleverne bliver så dygtige som muligt.

Ligeledes arbejdes der indgående med elevernes sociale kompetencer. Et arbejde, der er tidskrævende og i høj grad er båret af et relationsarbejde, der er individuelt tilrettelagt. Det er et vigtig stykke arbejde, der er afgørende for barnets fremtid.

En af de store udfordringer på skoleområdet i Randers Kommune er skolevægring. Også dette er et område, hvor der skal justeres kraftigt på succeskriteriet, hvis besparelserne fastholdes. Her er også tale om en tidskrævende proces, der kræver et stærkt forældresamarbejde og et veltilrettelagt relationsarbejde.

Sagt på en anden måde: Hvis vi ønsker elever retur til den almindelige folkeskole efter et ophold på en specialskole, er den stensikre vej til fiasko at spare på specialskolerne.

Specialskolernes kvalitet forringes, og og det vil betyde, at der vil være flere børn, der ikke får en fair chance i livet.

Lad os være ærlige. Folkeskolen i Randers er på nuværende tidspunkt ikke gearet til at tage imod de elever, der i øjeblikket sidder på en specialskole, ligesom den heller ikke er klar til at beholde de elever, som i fremtiden ikke vil blive visiteret videre.

Derfor har vi et stort ønske om, at I lige trækker vejret en ekstra gang, før I sætter i værk.

Samtidig kan en fjernelse af nedskæringen på specialskolerne finansieres på en både ansvarlig og nem måde.

Det er nemlig Velfærdslistens opfattelse, at der er i budgetforligets to sidste overslagsår, 2022 og 2023, er indarbejdet nogle urealistisk pessimistiske forudsætninger, der får kommunekassen til at styrtdykke og således skaber et kunstigt behov for nedskæringer.

Det drejer sig om henholdsvis det ekstraordinære finansieringstilskud og beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige.

For så vidt angår det ekstraordinære finansieringstilskud, er der på trods af, at det hvert år indgår i forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, ikke længere nogen grund til at kalde det ekstraordinært. Kommunerne får det hvert år, og det må således anses for ordinært.

Regeringen forpligtede sig i valgkampen på at tilføre midler til den kommunale velfærd. Også set i dette lys forekommer det urealistisk, at tilskuddet skulle fjernes. Herudover er det meningen, at tilskuddet skal indgå i den udligningsreform, der ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) bliver en af de næste store opgaver efter finansloven.

Beskæftigelsestilskuddet forventes også at blive en del af en kommende udligningsreform, og selv om det må anerkendes, at ringere konjunkturer vil føre til, at Randers Kommune ikke vinder så meget på beskæftigelsestilskudsordningen, må det ses som en helhed. Det er svært at forestille sig, at Randers Kommune skulle blive stillet ringere af en udligningsreform.

Imidlertid bygger forliget på en antagelse om, at Randers Kommune skulle blive stillet væsentligt ringere af udligningsreformen. Hele 58,5 millioner kroner om året antager forligspartierne, at Randers Kommune skulle miste som følge af udligningsreformen i hvert af årene 2022 og 2023. Set over hele budgetperioden 2020-23 giver det et minus på hele 117 milioner kroner.

Det virker skørt. Især set i lyset af at Randers Kommune fører kampagne for en ny udligningsreform. For hvorfor gør man det, når man forventer, at den vil føre til et væsentligt ringere resultat?

Sandheden er formentlig, at den pessimistiske antagelse snarere er et udtryk for et ønske om at lave en opsparing end realistiske forventninger. Og ellers bør Randers Kommune da øjeblikkeligt indstille alt arbejde for en ny udligningsreform!

Hvad denne opsparing skal gøre godt for, kan man kun gisne om. Men man kan for eksempel forestille sig, at den skal bruges på store projekter eller et særligt generøst budget i et særligt vigtigt år.

Problemet er bare, at opsparingen finansieres af nedskæringer på den fælles velfærd.

Velfærdslisten skal derfor opfordre forligspartierne til at droppe den ekstraordinære opsparing og bruge de 117 millioner kroner på at styrke kernevelfærden. Og vi skal som minimum appellere til, at en lille del af beløbet, nemlig 19 millioner kroner, bruges på at fjerne den dybt skadelige rammenedskæring på kommunens specialskoler. Det fortjener børnene.

Med håb om at I – for børnenes skyld – vil lytte!

På vegne af Velfærdslisten, Pernille Heibøll Sørensen, organisationskoordinator for Velfærdslisten, og Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. nov. 2019 - 15:28   04. nov. 2019 - 15:36

Appel

fra Velfærdslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk.