23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Aktionsgruppens støtteerklæring til lufthavnen

Støtteerklæring

Aktionsgruppens støtteerklæring til lufthavnen

Aktionsgruppen fra Blik & Rør påpeger fagforeningens og den danske models store betydning – for arbejdsforhold, for demokratiet og for at løfte en væsentlig del af statens opgaver.

1 af 1

Nogle siger, jungleloven hersker i lufthavnen. Det gør den ikke. Det er den danske model, der er i spil – og den virker.

Vores fagforening sikrer arbejdsforhold, så vi undgår fornedrende, daglejeragtige forhold.

Fordi fagforeningsmedlemmerne indædt kæmper for kravet om, at alle, der tager arbejde under overenskomster tegnet af deres fagforening, selvfølgelig skal være medlemmer af denne fagforening.

Det samme ville vi gøre, fordi vi ved, at vores fagforening aktivt bidrager til at udvikle sikkerhedsforholdene, som hindrer nedslidning, ulykker og dødsfald.

Og vores fagforening sikrer arbejdsforhold, så vi undgår fornedrende, daglejeragtige forhold – og de sikrer ordentlige omklædningsforhold og spisesteder, så ingen skal arbejde under uværdige og fortidige forhold.

Desuden sikrer vores fagforening kvalificeret arbejdskraft, der er konkurrencedygtig og højproduktiv. Og mere end det. De udklækker demokratiske medborgere, der tager ansvar i det danske samfund qua deres medlemskab.

Som om det ikke var nok, udfører vores fagforening en væsentlig del af statens opgaver – ved nidkært at efterforske og føre tilsyn med arbejdsgivere – både danske og udenlandske – som nedrigt undergraver det danske samfund – både moralsk og økonomisk. Noget som Arbejdstilsynet, SKAT og politiet forventeligt burde gøre i en retsstat, men som de ikke har ressourcer til på grund af mange års nedskæringer.

På den måde er vi og vores fagforening en stærk og ligeværdig part i den danske model, der har magt og agt til indgå aftaler, som sikrer fred på arbejdsmarkedet til gavn for de danske lønmodtagere, arbejdsgivere, stat – og forbrugerne!

Derfor bakker vi selvfølgelig op om vores kollegaer fra lufthavnen i deres krav om, at de ansatte skal være medlemmer af samme fagforening – så de sikrer sig bedst mulig styrke og solidaritet, når de igen skal forhandle overenskomster.

Aktionsgruppen fra Blik & Rør.

Se video med støtteerklæringen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. sep. 2019 - 11:34   25. sep. 2019 - 14:30

Støtteerklæring

af Aktionsgruppen fra Blik & Rør
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk.