13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Ahmad Sa’adat – en palæstinensisk frihedskæmper

Kommentar

Ahmad Sa’adat – en palæstinensisk frihedskæmper

Indlæg fra IF' Mellemøstgruppe i anledning af en international aktionsuge for løsladelse af Ahmad Sa’adat og alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler.

I perioden 15. til 23. januar afholdes en international aktionsuge for løsladelsen af Ahmad Sa’adat og alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Kampagnen arrangeres af fangenetværket Samidoun (samidoun.net).

I det følgende tegnes et portræt af Ahmad Sa’adat.

”I dag er det vigtigt at bekæmpe zionismens racistiske kolonialistiske projekt – og gøre dette projekt illegitimt – og støtte vores folks kamp for befrielse, selvbestemmelse og retten til tilbagevenden som skridt på vejen til en demokratisk politisk løsning for Palæstina. Vores folk bøjer sig ikke for ”Israels” regeringer. Jeg opfordrer alle tilhængere af fremskridt, frihed og demokrati til at støtte vores folks kamp med alle former for boykot (politisk, økonomisk, akademisk og kulturel) af besættelsesstaten Israel og rette et økonomisk slag mod dens industrier og mod de multinationale selskaber, som investerer økonomisk og militært i besættelsen” (citat Ahmad Sa’adat).

Ahmad Sa’adat fængsles af det palæstinensiske selvstyre og kidnappes derpå af israelsk militær.

Ahmad Sa’adat er generalsekretær for PFLP (the Popular Front for the Liberation of Palestine) og et symbol på den palæstinensiske og internationale revolutionære befrielseskamp.

I år markeres, at det er 19 år siden, at det palæstinensiske selvstyre, PA (Palestinian Authority), og dets leder, Yassir Arafat, lod Ahmad Sa’adat arrestere som led i en beskidt aftale om ’sikkerhedsspørgsmål’ mellem selvstyret og staten Israel – et ’sikkerhedssamarbejde’ som trods folkelige protester finder sted den dag i dag som led i Oslo-aftalen af 1993.

Den 25. december 2008 blev Sa’adat af Israel idømt 30 års fængsel – efter at israelsk militær i 2006 havde kidnappet ham fra selvstyrefængslet i Jericho. (Se note nederst om vores besøg i fængslet). Anklagen lød på, at Sa’adat var leder af en terrororganisation og opildnede til ufred.

Sa’adats liv og kampe

Ahmad Sa’adat (krigsnavn Abu Ghassan) blev født 1953 i Birch nær Ramleh som søn af en flygtningebondefamilie. Han læste til folkeskolelærer med matematik som speciale ved UNRWA-lærerseminariet i Ramallah på Vestbredden, hvorfra han blev færdiguddannet i 1975. Han var studenterpolitisk aktiv i den PFLP-ledede Palestinian Student Union. I 1969 havde han tilsluttet sig PFLP, der var blevet dannet i 1967.

På PFLP’s 4. kongres i 1981 blev Sa’adat medlem af PFLP’s centralkomité og på 5. kongres i 1993 medlem af politbureauet. I 2001 blev Ahmad Sa’adat generalsekretær for PFLP – efter at israelsk militær havde myrdet forgængeren, Abu Ali Mustafa, på dennes kontor i Ramallah.

Sa’adat som leder af fangebevægelsen

Helt tilbage fra ungdommens tid røg Ahmad Sa’adat ud og ind af zionismens brutale fængsler. Staten Israel forsøger at forhindre frihedskæmperne i at kæmpe ved at lukke dem inde bag tremmer. Men de revolutionære fanger fortsætter kampen inde fra fængslerne. Ligesom de bruger fængslerne til uddannelse i revolutionær teori og strategi.

Ahmad Sa’adat er en af lederne af den palæstinensiske fangebevægelse. Han har ledt mange fangeoprør og sultestrejker og været med til at vinde flere sejre. Han er et eksempel på, at fangerne er en vigtig del af kampen mod zionismen, imperialismen og den arabiske reaktion.

Støt kravet om løsladelse af Ahmad Sa’adat og alle palæstinensiske fanger i zionismens fængsler! Støt kampen for befrielsen af Palæstina! ”From the River to the Sea”.

Note: I 20 deltog medlemmer af IF’s Mellemøstgruppe i en international studietur til Vestbredden. Her fik vi mulighed for at besøge Ahmad Sa’adat i selvstyrefængslet i Jericho, hvor vi drak the og interviewede ham. Læs om besøget og interviewet i bogen Irene Clausen: ”PFLP og Palæstina” udgivet af Internationalt Forum i 2018 (side 391).

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. jan. 2021 - 11:41   13. jan. 2021 - 13:20

Kommentar

af Internationalt Forums Mellemøstgruppe
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).