05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Afdelingsformand 3F Aalborg: Sammen om OK20

Udtalelse

Afdelingsformand 3F Aalborg: Sammen om OK20

“Når vi siger: “Sammen om OK20”, så mener vi det i 3F Aalborg”, udtaler Allan Busk, som anbefaler at stemme nej.

Når vi siger: “Sammen om OK20”, så mener vi det i 3F Aalborg.

Derfor vil jeg som afdelingsformand naturligvis bakke op om vores fem gruppeformænd, som alle har sagt nej til den mæglingsskitse, forligsmanden har lagt frem.

Desværre ser vi flere områder efterladt og på det nærmeste tromlet ned af forligsmanden og corona.

Vi anerkender fuldt ud, at coronakrisen har skabt en situation, som kalder på samfundssind.

Det vil vi også udvise, men for det første har vi som arbejdstagere vist tilbageholdenhed siden krisen i 2007.

For det andet var industriforliget og til dels transporten forhandlet på plads, inden corona brød ud – og de almisser, vores medlemmer blev budt der, sagde de straks nej til.

Forligene viser nemlig, at arbejdsgiverne ikke har i sinde at rette op på den skævhed, der er opstået.

Mens vi har holdt tilbage med lønstigninger, har vi set, hvordan direktører, bestyrelsesformænd, læger og så videre er blevet belønnet med lønstigninger i millionklassen.

Flere af dem har fået mere end 20 procent ekstra i lønningsposen, og her snakker vi om procenter af millioner og ikke som hos en første-års-tømrerlærling, hvor vi taler om 1,7 procent af en grundløn på 66,85 kroner.

Vi ser også allerede nu, at arbejdsgiverne lægger op til, at coronakrisen kommer til at føre til kriseforlig og tilbageholdenhed i de næste mange år.

Men de samme arbejdsgivere har altså skovlet penge ind på vores arbejdsindsats igennem de sidste mange år.

Alene i 2015 genererede danske virksomheder overskud på svimlende 227 milliarder kroner – en stigning på mere end 100 milliarder i forhold til 2010.

Samtidig har de 50 rigeste danske familier formuer på omkring 650 milliarder kroner tilsammen. Så der burde være råd til at vise samfundssind og bidrage til fællesskabets kasse.

Desværre viser Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, med al tydelighed, at det ikke kommer til at ske ved at fyre 750 medarbejdere på grund af corona. Holch Povlsen har en formue på op mod 50 milliarder kroner, men mener åbenbart ikke, at han skal belønne de mennesker, der har hjulpet ham til at skabe den formue.

Det siger vist alt om samfundssindet ...

Derfor var OK20 også overenskomsten, hvor vi i fagbevægelsen skulle stå sammen, og hvor vi lovede hinanden at kigge os godt over skulderen for at se, om alle var med, og ingen skulle efterlades alene på perronen.

Alle var enige om, at nu var det arbejdernes tur til at blive lukket ind til lønfesten og få lidt af kagen.

Sådan er det bare ikke gået, og desværre ser vi flere områder efterladt og på det nærmeste tromlet ned af forligsmanden og corona.

Selvfølgelig er der også gode ting i forligsskitsen, men samlet set er det bare ikke godt nok.

Så med al respekt for situationen og mest af alt respekt for vores medlemmer bliver det et nej tak herfra til forligsmandens forslag og fuld opbakning til gruppeformænd og deres gruppebestyrelser, der alle inden for deres brancher siger nej til den samlede mæglingsskitse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2020 - 09:42   26. mar. 2020 - 13:53

Udtalelse

af Allan Busk, formand 3F Aalborg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).