10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

3F Randers kræver værdige forhold til sine medlemmer

Udtalelse

3F Randers kræver værdige forhold til sine medlemmer

I en udtalelse fra generalforsamlingen i 3F Randers den 24. november kræver de delegerede en værdig alderdom for alle, og man stiller krav om blandt andet mærkbare forbedringer for 3F's medlemmer ved OK 2020.

På den netop afholdte kongres i 3F var de delegerede fra Randers aktive i kampen for, at den nyvalgte regering og det øvrige folketing skal presses til at sikre en værdig alderdom for alle. Dette gælder ikke mindst de mange 3F-medlemmer, som gennem et langt arbejdsliv har slidt og slæbt ude på arbejdspladserne – og for manges vedkommende i hårde og nedslidende jobs.

Hvis man som ansat vælger ikke at betale til det fællesskab, som kæmper for forbedringerne, skal man heller ikke kunne nyde godt af de goder, fællesskabet forhandler sig frem til.

Derfor skal der ske en nedsættelse af folkepensionsalderen, og under alle omstændigheder skal ethvert forsøg på at hæve pensionsalderen skydes ned. Vores medlemmer skal også have retten til en værdig alderdom.

Dette vil 3F Randers fortsætte kampen for – til gavn for ikke alene vores medlemmer, men også det øvrige arbejdsmarked og det danske samfund som helhed.

Vi vil ligeledes fortsætte kampen for anstændige og retfærdige forhold for vores arbejdsløse og sygdomsramte medlemmer.

Dagpengesystemet har gennem de seneste år oplevet den ene forringelse efter den anden, men nu skal vi have forbedringerne på dagsordenen.

På samme måde skal den indførte ressourceydelse for sygdomsramte fjernes og i stedet erstattes af sygedagpenge eller revalideringsydelse indtil raskmelding eller overgang til fleksjob eller pension.

Det er hverken rimeligt eller anstændigt at placere sygdomsramte på en ydelse, som medfører, man skal gå fra hus og hjem for blot at kunne eksistere.

3F Randers vil derfor fastholde disse tre krav overfor alle valgte politikere.

OK 2020 skal give mærkbare forbedringer til 3F’s medlemmer.

Efter arbejdsgivernes meget givtige år med store overskud er tiden nu kommet til, at de ansatte skal opleve at blive inviteret med til festen. De kommende overenskomstforhandlinger skal derfor indeholde mærkbare lønstigninger til vores medlemmer.

Samtidig vil vi kæmpe for, at de nye overenskomster kommer til at indeholde rettigheder, som kun vil gælde for organiserede ansatte.

Hvis man som ansat vælger ikke at betale til det fællesskab, som kæmper for forbedringerne, skal man heller ikke kunne nyde godt af de goder, fællesskabet forhandler sig frem til.

Vedtaget på generalforsamlingen i 3F Randers, søndag den 24. november 2019.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2019 - 16:47   03. dec. 2019 - 16:58

Udtalelse

fra generalforsamlingen i 3F Randers, 24. november 2019
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).