23 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, dis, 1 °C

3F København anbefaler at stemme nej

Udtalelse

3F København anbefaler at stemme nej

“Vores nej er ikke et ja til konflikt. Vores nej er derimod et ja til genforhandlinger, hvor vores konfliktvåben står intakt.”

Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Vi skal stemme om et mæglingsforslag i en situation, hvor samfundet er vendt på hovedet på grund af corona.

Vi skal vise solidaritet med de af vores medlemmer, der ikke fik mulighed for at forhandle deres krav.

Vi har oplevet et forhandlingsforløb, hvor vores medlemmer inden for hotel- og restaurationsområdet ikke har haft reelle forhandlingsmuligheder. Arbejdsgiverne har udnyttet helbredskrisen til at afvise en forhandling af vores krav.

Desuden står vi i en situation, hvor konfliktvåbenet ikke kan bruges på grund af helbredskrisen.

Vi er også opmærksomme på, at andre områder har fået et tilfredsstillende forhandlingsresultat.

Alt i alt står vi overfor en vanskelig afstemning.

Vi anbefaler alligevel, at der stemmes nej til mæglingsforslaget.

Det gør vi, fordi vi skal vise solidaritet med de af vores medlemmer, der ikke fik mulighed for at forhandle deres krav.

Vi anbefaler et nej til mæglingsforslaget, fordi ingen skal efterlades på perronen.

Vores nej er ikke et ja til konflikt.

Vores nej er derimod et ja til genforhandlinger, hvor vores konfliktvåben står intakt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. mar. 2020 - 13:19   27. mar. 2020 - 13:34

Udtalelse

fra 3F København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).