23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

18 år efter og hvad så?

Læserbrev

18 år efter og hvad så?

Peter S. Jessen skriver om løgnen om New York 11. september 2001. De amerikanske myndigheder gør alt for at forhindre en politimæssig efterforskning. Men hvad havde den amerikanske regering så travlt med i dagene efter 9/11? De ville i krig.

FOTO: ae911truth.org
1 af 1

Størstedelen af den danske befolkning er stadigvæk uvidende om terrorangrebet den 11. september 2001.

Vi skal med andre ord tro, at noget er rigtigt, selv om vi ved, at det er løgn.

Mainstreammedierne disker til stadighed op med artikler om vores tilsyneladende interesse for konspirationsteorier. Der er sågar en udstilling i Museum Kloster Dalheim nær Paderborn i Tyskland om emnet. Man kunne jo spørge sig selv, om interessen er reel?

Er det læsernes interesse for emnet, der er i centrum, eller er det mainstreammediernes interesse i at manipulere læserne til en bestemt holdning?

Myriader af konspirationsteorier

Mainstreammedierne sammenblander, ofte underbygget af villige pseudoforskere, myriader af konspirationsteorier fra de helt gakkede 'Jorden er flad'- eller 'det engelske kongehus er aliens fra det ydre rum'-typer til, hvad jeg vil benævne seriøse konspirationsteorier som mordene på Kennedy'erne eller 9/11-forbrydelsen.

De seriøse konspirationsteorier adskiller sig fra de useriøse ved, at de dannes på baggrund af eller som reaktion på myndighedernes egne konspirationsteorier. Og man kan sige, at i tilfældet 9/11 er den officielle konspirationsteori temmelig gakket.

Den officielle amerikanske 9/11-konspirationsteori går ud på, at Al Qaeda og deres daværende leder Osama bin Laden gennemførte samtlige terrorangreb mod USA den dag. Den amerikanske regering udpegede Osama bin Laden og hans kumpaner som de skyldige i denne udåd. Påstanden, som aldrig er blevet retsligt bevist, har stået uimodsagt lige siden af den etablerede presse.

De amerikanske myndigheder gør alt for at forhindre en politimæssig efterforskning, som jo ellers er en selvfølge i en retsstat. Men hvad havde den amerikanske regering så travlt med i dagene efter 9/11? De ville i krig. Og den første krig skulle være i Afghanistan. De udpegede al-Qaeda-netværket og Osama bin Laden som hovedmistænkte og påstod ovenikøbet, at de havde beviser for det.

I krigsudredningen fra KU, bind 2 side 408 kan man læse: 

“Ifølge Mogens Lykketoft var der en tæt forbindelse mellem bin Laden og Taleban-styret, hvilket havde været kraftigt medvirkende til, at angrebet kunne gennemføres.”

Alle NATO-landene havde accepteret den amerikanske fremlæggelse, som udenrigsministeren beskrev som “klar og overbevisende”, hvormed det også var accepteret, at angrebet var omfattet af artikel 5 i Washington-traktaten.

Udenrigsministeren understregede dog, at dette ikke nødvendigvis betød, at NATO ville få en formel rolle i et eventuelt militært svar. I nævnets drøftelser spurgte Det Radikale Venstres Elisabeth Arnold ind til, om der var overvejelser om at offentliggøre beviser, da det i hendes optik ville være væsentligt for den offentlige opbakning, at de var valide og gode.

SF’s Villy Søvndal var på linje med Arnold angående en offentliggørelse af beviserne. Søvndal ville gerne vide, hvad de “klare og uafviselige beviser” var, og fandt det ubehageligt at skulle træffe beslutninger på det foreliggende grundlag. Ifølge udenrigsministeren måtte det være USA’s skøn, om beviserne eventuelt skulle offentliggøres. Lykketoft understregede, at regeringen fandt beviserne overbevisende og uden for enhver tvivl.

Den 14. december 2001 vedtog Folketinget med 101 stemmer mod 11 at indlede krigsdeltagelse med USA i Afghanistan. Beslutningen blev taget på baggrund af en amerikansk løgnehistorie. Beviset blev nemlig aldrig fremvist. Der var ikke noget bevis. USA og NATO-landene indledte nu den ene krig efter den anden i kampen mod terror på baggrund af endnu flere løgnehistorier. 

Ensrette befolkningens tanker

Den amerikanske regerings konspirationsteori gentages i det uendelige af den etablerede presse som for eksempel Information, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende, Politiken, Ingeniøren og Danmarks Radio.

Skriver man til disse medier, mødes man med tavshed eller hån, spot og latterliggørelse.

Og så kommer vi tilbage til de sædvanlige konspirationsteoriartikler, som med jævne mellemrum dukker op. Formålet med disse artikler er jo netop at slå 9/11-skeptikere i hartkorn med de gakkede konspirationsteorier. Når økonomiske interesser bestemmer, hvad vore aviser skal skrive, har vi fået orwellske tilstande, både hvad angår overvågning, men også massestyring; en raffineret måde at ensrette befolkningens tanker på.

Tænk på dagene efter 9/11. Alle kommentatorer, eksperter, militærpersoner med flere udtalte enslydende, at der var sprængstoffer i bygningerne. Men efter en uge ændredes virkeligheden pludselig i mainstreammedierne. Vi kunne jo alle sammen se, at tårnene blev sprængt i luften. Det kan vi stadigvæk se på utallige videoer. Men mainstreammedierne vil hellere gentage løgnen om kejserens nye klæder. Løgnen bliver til sandhed, blot den gentages ofte nok.

Det er faktuelt, at de officielle undersøgelseskommissioner ikke har forsøgt at opklare forbrydelserne. Deres opgave har været at simulere en undersøgelse med det formål ikke at afsløre de reelle hændelser. Kort sagt et cover up.

En af de bærende forudsætninger for den officielle teori er, at Twin Towers og bygning 7 styrtede sammen som følge af brande. Denne teori er nu videnskabeligt modbevist af et fireårigt studie på University of Alaska Fairbanks under ledelse af Dr. J. Leroy Hulsey.

Alligevel vil de etablerede medier og de politiske magthavere fortsat formidle den officielle amerikanske konspirationsteori som den endegyldige og skinbarlige sandhed. Vi skal med andre ord tro, at noget er rigtigt, selv om vi ved, at det er løgn.

Kilder: ae911truth.org – Lcfor911.org – fsmfd.org – krigsudredning.ku.dk/dokumenter/Bind_2.pdf – 9/11 Unmasked af David Ray Griffin og Elisabeth Woodworth – Bush and Cheney, How they ruined America and the World af David Ray Griffin – Niels Harrits utrættelige foredrag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. sep. 2019 - 09:30   13. sep. 2019 - 14:06

Læserbrev

af Peter S. Jessen, Ballerup
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk.