20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 13 °C

Øjeblikkelige tiltag til beskyttelse af folkenes sundhed og rettigheder

Udtalelse

Øjeblikkelige tiltag til beskyttelse af folkenes sundhed og rettigheder

Fællesudtalelse fra 87 kommunistiske partier og arbejderpartier.

Hospitalsansatte i en pause, Brooklyn, New York.
FOTO: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Kommunisternes og arbejdernes partier bærer et ansvar for vore folk. Vi er her! Vi er ved fronten af kampen om øjeblikkeligt at tage alle nødvendige skridt til at sikre arbejderklassens og de folkelige lags sundhed og beskytte deres rettigheder alle steder!

Covid-19-pandemien illustrerer på tragisk vis alle de kapitalistiske landes sundheds-systemers enorme begrænsninger, som allerede var kendt før udbruddet af coronavirussen. 

Vi udtrykker vores dybfølte tak til lægerne, sygeplejerskerne, hospitalerne og sundhedspersonalet, der kæmper denne kamp under svære forhold.

Vi udtrykker vores solidaritet med dem, der er berørt af covid-19-pandemien, og ønsker dem hurtig helbredelse fra sygdommen.

Vi hylder de lande, der foretager solidariske handlinger med de mest berørte lande, såsom at sende værnemidler og sundhedsfagligt personale fra lande som Kina, Cuba og Rusland, handlinger der står i grel modsætning til den Europæiske Unions fravær.

Covid-19-pandemien illustrerer på tragisk vis alle de kapitalistiske landes sundhedssystemers enorme begrænsninger, som allerede var kendt før udbruddet af coronavirussen. 

Disse begrænsninger er ikke opstået tilfældigt, de er resultatet af antifolkelig politik udført af regeringer, der tjener storkapitalens interesser og kommercialiserer og privatiserer sundhedsvæsenet for at øge monopolernes profit.

Denne politik underminerer de store videnskabelige og teknologiske muligheder, der er for at imødekomme hele folkets behov for forebyggelse og sundhedspleje.

Den aktuelle situation afslører kapitalismens asociale og snyltende natur og understreger socialismens og den centrale videnskabelige planlægnings rettidighed og overlegenhed, som med udgangspunkt i folkets behov kan sikre grundlæggende sundhedspleje og forebyggelse, hospitaler, læge- og plejepersonale, medicin, laboratorier, lægeundersøgelser og alt andet, der måtte være nødvendigt for at kunne imødekomme folkets daglige og akutte sundhedsbehov.

Den afmatning, der i forvejen var af verdensøkonomien, forstærkes nu af spredningen af coronavirus og øger risikoen for en ny krise i den kommende periode. Til trods for propagandaen om "enhed" fokuserer regeringerne, der tjener kapitalens interesser, på redningstiltag for monopolgrupperne og vil igen forsøge at kaste byrden over på arbejderne og de folkelige lag. Arbejderne og folkene kan og skal ikke betale igen!

"Personligt ansvar" kan ikke bruges som undskyldning for at dække over stats- og regeringsansvar. Blandt de nødvendige skridt i dag er også en folkelig kamp imod den politik at støtte monopolerne, som ofrer folkenes behov og helbred på den kapitalistiske profits alter.

Kommunisternes og arbejdernes parti kræver, at alle nødvendige tiltag for at imødekomme epidemien foretages øjeblikkeligt, herunder de følgende: 

 • Øjeblikkelig styrkelse af de offentlige sundhedssystemer med statslig finansiering, fuldtidsansættelse af læge- og plejepersonale med fulde arbejdstagerrettigheder. At sikre alle intensivafdelingers (ICU's) behov og den nødvendige infrastruktur til et fuldt ud fungerende offentligt sundhedsvæsen og offentlig videnskabelig research.

 • At staten øjeblikkeligt og gratis forsyner folket med alle de nødvendige værnemidler (masker, handsker, desinficerende midler og så videre) og går til kamp imod profiteren på disse ting. At alt sundhedspersonale ligeledes forsynes med alle værnemidler til deres kamp, som de kæmper med personlige ofre og for deres egen regning.

 • Beskyttelse af de arbejdende lags indtægter og rettigheder. At sætte en bremse for kapitalens ansvarsfrihed, som ellers under covid-19-epidemien fortsætter med at afskedige i hobetal og dertil forsøger at omstyrte lønrettigheder, arbejdstid, orlov og andre arbejderrettigheder. Øjeblikkelige tiltag for at beskytte arbejderne på arbejdspladsen.

 • Nej til enhver form for tilsidesættelse af folkets demokratiske rettigheder under dække af coronavirus.

 • Ophør af alle sanktioner og redskaber som økonomisk eksklusion, som i denne situation er endnu mere uretfærdige og kriminelle og gør livet for folk i de lande, som de vender sig imod, endnu mere vanskeligt. At tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte folkenes liv og helbred.

 • Vi siger nej til imperialistiske interventioner og militære øvelser, såsom NATO's, og kræver, at offentlige midler bliver omdirigeret til at møde folkenes behov, såsom finansiering af offentlige sundhedssystemer og sociale sikkerhedsnet.

Læs udtalelse på engelsk og liste over underskrivere her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. maj. 2020 - 10:11   19. maj. 2020 - 12:16

Udtalelse

fra 87 kommunistiske partier og arbejderpartier
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).